Граматика на съвременния български книжовен език в 3 тома

Фонетика
Автор: 
Анотация: 

Академичната „Граматика на съвременния български книжовен език" има за цел да даде всестранно научно описание на съвременното състояние на българския книжовен език въз основа на достатъчно богат нов илюстративен материал, като установи и регламентира и езиковите норми. Тя е естествено продължение на българската граматична традиция и се опира на досегашните постижения на българската описателна граматика, които са допълнени, разширени и доуточнени. По тъкъв начин от една страна, граматиката дава подробно научно описание на фонетиката и граматичната структура на съвременния български книжовен език, а от друга страна, като се има предвид, че тя е предназначена за по-широки среди, в нея се правят достатъчно подробно и нормативни препоръки. Следователно граматиката е едновременно и описателна и нормативна.

Том: 
първи
Издание: 
Трето издание
Език: 
Български
Издателство: 
Година на издаване: 
1998
Местоиздаване: 
София
Страници: 
350
ISBN: 
954-584-235-0
Каталог: 
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Коригиран