БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕХОДИ 1939-2002

Анотация: 

Книгата представя историята на България в един от най-бурните периоди в развитието й през 20 в. до началото на 21 в. — от Втората световна война, създала предпоставки за прехода към сталинов социализъм до продължаващия все още преход към парламентарна демокрация и пазарна икономика. В единна логика са разгледани събитията от най-новата история на България, надхвърляща вече 60 години.
Доц. д-р Евгения Калинова е автор на I част и на 2.4, 3.2, 3.3, 3 4 от II част. Доц. д-р Искра Баева е автор на 2.8 от I част, II, и IV част. под общата редакция на Искра Баева

Издание: 
Първо издание
Език: 
Български
Година на издаване: 
2002
Местоиздаване: 
София
Страници: 
511
ISBN: 
954-9536-63-7
Каталог: 
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Коригиран