България - своенравният съюзник на третия райх

Автор: 
Анотация: 

Мнозина изследователи са докосвали тайните, които е съхранила историята на българското участие в Тристранния пакт. Интересът към него не стихва и до днес. Продължава научната дискусия за причините, предизвикали фаталната прогерманска ориентация на властващите. Не спират издирванията на доказателства за същността на коалицията, в която бе впримчена България. С нови детайли се обогатява картината на поведението на различните политически групировки и позицията им към воюващите сили. Търсят се данни за обстоятелствата, предизвикали закъснели спасителни комбинации с противниците на Третия райх.
Разкритията по един или друг проблем от споменатите теми са действително внушителни. Тяхната достоверност до голяма степен се гарантира от документалните източници, на основата на които е възстановено съдържанието на процесите вътре и извън България, И все пак обнародваните трудове са дело на авторовата селекция и интерпретация на изворите, което внася доза субективност, а оттук и съмнението, че не всичко е доизказано. Действително пропуските са неизбежният дефект на проучванията за отношенията на България с онези държави, които непосредствено (и не безкористно) се интересуват от нейните външнополитически предпочитания. Ето защо в предлагания сборник преобладават немските документи или фрагменти от тях. Следвайки хронологията на събитията, те представят важни моменти от възраждането и залеза на българското приятелство с Третия райх. Подборът на кореспонденцията е направен така, че да преведе читателя през загадъчните лабиринти в дейността на двете дипломации, на службите за сигурност, на разузнавателните отдели, на Дружеството за Югоизточна Европа.
Приятелството между Берлин и София обаче съвсем не е безконфликтно.

Издание: 
Първо издание
Език: 
Български
Година на издаване: 
1992
Местоиздаване: 
София
Страници: 
350
ISBN: 
954—509—048—0
Каталог: 
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Без корекция