История и философия на една религия

Ислямът - минало и настояще
Анотация: 

В тази книга се проследява противоречивото съществуване на исляма от неговото зараждане до наши дни. Обект на анализ са източниците и средства та на богословската догматика, философската основа на „правата" вяра, оформянето и историческите преобразования в общността на мюсюлманите, съвременните форми на живот на исляма, изразени в задълбоченото идейно политическо разслоение в мюсюлманския свят и в продължаващото обвързване на исляма със социално-политическия живот на много страни.

Издание: 
Първо издание
Език: 
Български
Издателство: 
Година на издаване: 
1985
Местоиздаване: 
София
Страници: 
198
ISBN: 
02/95312/23311/0442 — 14 — 85
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Без корекция