Проект Активно включване в информационното общество

EEA Grants LogoВ началото на 2013 г. екипът на фондация "Хоризонти" разработи проекта за изграждане на организационен капацитет с наименование "Активно включване в информационното общество", С който участва в първия конкурс за набиране на проектни предложения проведен от Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г.

Повече за програмата можете да научите на http://ngogrants.bg

Програмата предизвика огромен интерес сред неправителствените организации от цялата страна.Въпреки силната конкуренция (общо 559 подадени проекта), нашият проект бе одобрен и стартира на 13 септември 2013г. Продължителността му е 8 месеца и приключва през месец май 2014 г.

Проектът се отнася към тематичната област на програмата "Изграждане на капацитет на НПО", А размерът на безвъзмездната финансова помощ е 9835 евро.

Екипът при разработването на проекта избра тематичен приоритет "Насърчаване повишаването на капацитета на НПО и на благоприятстваща среда за работа на неправителствения сектор", който е очертан и като основна цел на проекта.

Специфичните цели са две:

  • Подобряване на финансовата и организационната устойчивост на неправителствените организации;
  • Повишаване на капацитета на фондация „Хоризонти“ за предлагане на електронни услуги и за работа с целевите групи.

Преки участници в проекта са представители от целевата група на нашата организация, нейните служители и сътрудници, както и привлечени по проекта доброволци. Те ще бъдат включени при изпълнението на основните дейности, които са формулирани по следния начин:

Дейност 1. Създаване и развитие на уеб-базирани платформи и интерактивни инструменти за развитие на капацитет;
Дейност 2. Обучение за изграждане на капацитет и обмен и разпространение на добри практики и знания;
Дейност 3. Информиране и публичност.

Най-важните конкретни резултати и крайни продукти от реализирането на проекта са:

  • Изграден нов Интернет сайт на организацията;
  • Разработен и въведен уеб базиран каталог за електронната библиотека;
  • Разработен уеб базиран Потребителски регистър на организацията;
  • Сформирани три работни групи за тестване на новите продукти;
  • Обучение по дигитални умения на служители и доброволци;
  • Изработени и разпространени печатни материали и публикации свързани с изпълнението на проекта;
  • Проведени две публични събития в началото и в края на проекта.

Скъпи приятели и сътрудници на фондация „Хоризонти“, трудните дни в които се намира нашето общество неминуемо се отразяват върху общността на хората с увреждания и върху техните организации. Нашата организация също претърпя трудности, които през последните месеци и години ограничиха развитието и разширяването на нейния капацитет. Проблемите са както финансови, така и кадрови, технически и организационни. Проектът "Активно включване в информационното общество" е насочен именно към повишаване на капацитета на организацията и към усъвършенстване на нейните електронни и информационни ресурси.

Екипът на проекта се надява, че и за напред фондация "Хоризонти" ще бъде проводник на иновативни решения и нови технологии сред общността на хората без зрение. Че ще работи за улесняване на незрящите студенти при тяхното образование и реализация, за предлагане на разнообразни услуги на своите ползватели.

Очакваме вашите мнения, предложения и нови идеи!

Обща информация за проекта можете да прочетете и в приложения PDF файл, а текущите дейности и събития по проекта се отразяват тук.

Връзка с екипа

Пенка Христова – ръководител проект
Тел: 0896 895 988
Имейл: penkahristova69@gmail.com

Елена Кръстева
Тел:0898 622 338
Имейл: horizontifoundation@gmail.com

Ивана Димитрова – счетоводител
Тел: 0877 86 66 31