Йога за хора със зрителни увреждания

Проектът „Йога за хора със зрителни увреждания“ на Сдружение „Център за подкрепа на социалната интеграция – Приоритети“ навлезе в своя заключителен етап. Той е на обща стойност 10 476 лв. и работата по него започна на 22 април 2014 г., непосредствено след подписване на договора за финансиране с Агенция за хората с увреждания.

През изминалите пет месеца екипът на Сдружението изработи две специализирани помагала по йога с помощта на инструктори от Йога-център „Свами Дев Мурти“ и десет души с увредено зрение. Едното е озаглавено „Наръчник по йога за хора със зрителни увреждания“ и съдържа подбрани физически и дихателни упражнения с различна сложност, насочени към понижаване на стреса, подобряване на физическото и емоционалното равновесие, повишаване на тонуса, издръжливостта и концентрацията. Наръчникът ще бъде отпечатан на брайл и има за цел да предостави на зрително затруднените хора в България подробни описания на някои основни пози от древната философия и практика, а също така и възможност те сами да съставят най-подходящото за тях съчетание от упражнения. Копие от него може да бъде изтеглено в електронен формат ТУК.

Другото помагало е „Аудио инструктор за самостоятелни занимания по йога на зрително затруднени“. То представлява записана на диск последователност от инструкции за изпълнение на съчетание от упражнения. Записът е подготвен така, че хората с нарушено зрение, които го слушат и следват, да могат напълно самостоятелно да практикуват йога в домашна среда или на друго подходящо място в удобно за тях време. Копие от него може да чуете и изтеглите в MP3 формат ТУК.

Двете помагала бяха разработени и усъвършенствани в периода юни – август 2014 г., през който инструктори от Йога-центъра проведоха практически занимания с две тест групи от по пет души със зрителни увреждания. Получената от участниците информация под формата на впечатления, мнения и препоръки бе от съществено значение при изготвянето на помагалата. Включените в тях упражнения бяха съобразени със затрудненията, които хората с увредено зрение изпитват в резултат на едно или друго очно заболяване.

До края на месец септември всяко от двете помагала ще бъде изработено в предвидения по проекта тираж от 200 броя. Разпространението на готовите наръчници на брайл и дискове с аудио инструкции сред хората с увредено зрение в България ще започне от 5 октомври и ще се осъществи до края на проекта на 22 октомври 2014 г. чрез спортните клубове на хора със зрителни увреждания, териториалните организации на ССБ, Национално читалище на слепите „Луи Брайл 1928“ и други партньорски организации, както и в офиса на Сдружението.

Екипът на „ЦПСИ – Приоритети“ изказва своята благодарност на Агенция за хората с увреждания, инструкторите по йога от център „Свами Дев Мурти", участниците от тест-групата и всички, които дадоха своя принос за това новаторско начинание.

Категории: