Пресконференция по проект «Активно включване в информационното общество»

EEA_Grants_логоНа 28 октомври 2013 г. се състоя пресконференция по повод проектът на фондация "Хоризонти" "Активно включване в информационното общество", който се осъществява благодарение на безвъзмездната финансова помощ на Програма за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г.

На събитието присъстваха над 20 души, представители на специализирани медии и организации на хората със зрителни увреждания, експерти в областта на технологиите за незрящи, младежи от целевата група.

Бяха изнесени две презентации: общо представяне на фондация "Хоризонти", и презентация на проект "Активно включване в информационното общество". Подробно и изчерпателно бяха представени дейностите и очакваните резултати, възможностите за включване и участие на целевата група на Фондация "Хоризонти" в различните етапи на проекта.

Предстои и публикуване на аудиозапис, с извадка от въпросите и дискусиите, които възникнаха, и които обхванаха няколко основни теми: "Що е доброволчеството и има ли то почва у нас?"; "На какво миришат рисковете при реализиране на проект?"; "Как споделят електронни ресурси помежду си хора и организации?"; "Какви са жизнените цикли на малките НПО?".

Най-сърдечни благодарности на всички, които уважиха нашето събитие!

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация Хоризонти и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

Галерия: 
Пресконференция по проект „Активно включване в информационното общество“
Пресконференция по проект „Активно включване в информационното общество“
Пресконференция по проект „Активно включване в информационното общество“
Пресконференция по проект „Активно включване в информационното общество“
Пресконференция по проект „Активно включване в информационното общество“
Пресконференция по проект „Активно включване в информационното общество“
Пресконференция по проект „Активно включване в информационното общество“
Пресконференция по проект „Активно включване в информационното общество“