Българско и европейско информационно право

Сравнителен анализ
Анотация: 

"Българско и европейско информационно право" съдържа сравнителен анализ на основните правни институти, уреждащи информационните отношения. Българското законодателство се съпоставя с актовете на Европейския съюз, както и с основни нормативни актове на европейски държави в съответната област.
Том I разглежда материята на електронната демокрация, електронното правителство, електронно гласуване, достъп до обществена информация, защита на личните данни и непоискани електронни съобщения (спам). Представят се оригинални решения на национални европейски законодателства. Формулират се препоръчителни действия за възприемане на европейското право и за развитие на съответните правни институти у нас.

Том: 
том първи
Издание: 
Първо издание
Език: 
Български
Издателство: 
Година на издаване: 
2005
Местоиздаване: 
София
Страници: 
325
ISBN: 
954-649-853-Х
Каталог: 
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Коригиран