Портфолиото на преподавателя

Анотация: 

Тази книга е предназначена за учители и преподаватели във ВУЗ, директори на образователни институции, експерти, участващи в процеси на акредитация на учебни програми и атестация на персонала в учебните заведения, студенти и ученици, чието обучение изисква изработването на портфолио, както и всички, за които тази проблематика представлява интерес. Книгата цели да улесни българските учители и университетски преподаватели в подготовката на собствено портфолио, а оценяващите лица и органи - в осмислянето на възможностите за оценяване на преподавателския труд чрез портфолиото и потребността от разработването на ясни критерии и показатели за оценяването му.
Тъй като става въпрос за различни учебни заведения и действащи лица ще използваме широките "събирателни" понятия "образователна институция", "преподавател" и "учащ", като в конкретни случаи ще разграничаваме учителя, преподаващ на деца, от преподавателя - преподаващ на възрастни (студенти и нестуденти от различни центрове за образование) и ще уточняваме специфични особености, отнасящи се до учениците и възрастните учащи (студенти и нестуденти).

Издание: 
Първо издание
Език: 
Български
Издателство: 
Година на издаване: 
2008
Местоиздаване: 
София
Страници: 
258
ISBN: 
954-91890-8-7
Каталог: 
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Без корекция