Честотно-тълковен речник на личните имена у българите

Анотация: 

"Честотно-тълковен речник на личните имена у българите" е резултат на многогодишна събирателна и изследователска дейност на личните имена в страната ни за периода 1901 - 1970 г.
За основа на речника са послужили събраните по регистрите за раждане 20 000 имена на родените през посочения период 2719 839 деца в бившите 99 околийски града. Посочената относителна честотност на имената, макар и не абсолютна, има приблизителна достоверност и дава възможност на читателя да се ориентира в състоянието на съвременната ни личноименна система.
В речника са включени над 5600 имена с честотност на разпространение 5 и повече пъти. Останалите имена са предимно периферийни, създадени по родителски и случайни хрумвания или по чужди образци и антропонимични системи.
Всяко име е придружено с данни за честотността му и с кратки бележки за езиковия и народностния му произход, както и за скрития, най-често пожелателен смисъл.
Речникът е предназначен като наръчен справочник за нашите млади семейства и за всички, които се интересуват от имената в съвременната ни антропонимична система.

Издание: 
Първо издание
Език: 
Български
Година на издаване: 
1987
Местоиздаване: 
София
Страници: 
215
ISBN: 
12/9536126331/5014-62-87
Каталог: 
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Коригиран