Философия на правото

Учебно помагало
Анотация: 

Философията на правото е фундаментална наука, която дава познание за правото, чрез обществени явления, които съществуват независимо от правото. Това са ценностни явления с оценъчен характер, които се отразяват в правото и така участват, както във формирането на неговата същност и съдържание, така и в определянето на неговото предназначение и роля.

Издание: 
Първо издание
Език: 
Български
Издателство: 
Година на издаване: 
2001
Местоиздаване: 
София
Страници: 
223
ISBN: 
954-632-047-1
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Коригиран