Нови книги в каталога

Word 2003 Стъпка по стъпка

Автор: 
Издателство: 
Местоиздаване: 
София
Година на издаване: 
2004

Хуманитарното образование

Теоретико-методически аспекти или пясъчният часовник
Местоиздаване: 
София
Година на издаване: 
1998

Етика

Издателство: 
Местоиздаване: 
София
Година на издаване: 
1981

Парламентарната система в България

Институционални проблеми на прехода
Издателство: 
Местоиздаване: 
София
Година на издаване: 
1998

Правото на Съвета На Европа

Към общоевропейско правно пространство
Местоиздаване: 
София
Година на издаване: 
2005

Страници