Нови книги в каталога

Икономически теории - част втора

Етапи и школи в историята на икономическата теория
Автор: 
Местоиздаване: 
Варна
Година на издаване: 
2001

Основи на кинезитерапията - първа част

Теоретични основи и обща методика на кинезитерапията
Издателство: 
Местоиздаване: 
София
Година на издаване: 
2006

История на педагогиката

Към философията на образованието
Местоиздаване: 
София
Година на издаване: 
2003

Провокацията учебен процес

Практически съвети за университетския преподавател
Издателство: 
Местоиздаване: 
София
Година на издаване: 
1997

Страници