Нови книги в каталога

Управление на операциите

Казуси, решени примери, задачи за самостоятелна работа
Местоиздаване: 
София
Година на издаване: 
2005

Метафората

Автор: 
Издателство: 
Местоиздаване: 
София
Година на издаване: 
1988

Избрани произведения

Френски моралисти, руски мислители, съвременна испанска философия
Автор: 
Издателство: 
Местоиздаване: 
София
Година на издаване: 
2002

История и философия на една религия

Ислямът - минало и настояще
Издателство: 
Местоиздаване: 
София
Година на издаване: 
1985

Българска граматика

Местоиздаване: 
Пловдив
Година на издаване: 
1999

Анатомия на човека - част 1

Двигателен апарат
Издателство: 
Местоиздаване: 
София
Година на издаване: 
2006

Страници