Електронни книги

Заглавие Автор Издателство Дата
Социална работа по проект Силвия Николаева «Аскони-издат» 06.06.14
Етнография на България Христо Вакарелски «Наука и изкуство» 05.06.14
Българско наследствено право Христо Тасев «Сиела» 05.06.14
Сказание за времето на Самуила Антон Дончев издателство на «БЗНС» 04.06.14
Брайлово ограмотяване и мултиграмотност Владимир Радулов Печатница «Контраст» - Богомилово 31.05.14
Теория на литературата Александър Панов «Просвета» 28.03.14
Наръчник по акупресура Иванка Кирова Медицинско издателство «АРСО» 09.03.14
Интегрираното обучение и специалните училища Владимир Радулов «Аксиос» 09.03.14
Основи на икономиката и анализа на социално-културните дейности Пано Лулански Университетско издателство «Стопанство» 30.01.14
Пазарни и непазарни дефекти в социално-културната сфера: теоретични аспекти Колектив Университетско издателство «Стопанство» 20.01.14
Социокултурен процес Пано Лулански Университетско издателство «Стопанство» 19.01.14
Педагогика на зрително затруднените Владимир Радулов Университетско издателство «Св. Климент Охридски» 19.01.14

Страници