Електронни книги

Заглавие Автор Издателствосортиране възходящо Дата
Икономическа социология Ташо Пачев Благой Колев Университетско издателство «Стопанство» 30.07.14
Дистрибуционна политика Христо Катранджиев Университетско издателство «Стопанство» 26.11.14
Социокултурен процес Пано Лулански Университетско издателство «Стопанство» 19.01.14
Управление на операциите Евангелий Андронов Матилда Александрова Университетско издателство «Стопанство» 06.11.14
фирмена култура и комуникация Любомир Стойков Университетско издателство «Стопанство» 14.10.14
Методика за патентни проучвания Борислав Борисов Университетско издателство «Стопанство» 26.10.22
Цени и ценообразуване Колектив Университетско издателство «Стопанство» 30.07.14
Международни икономически отношения Руска Димова Университетско издателство «Стопанство» 09.01.23
Ръководство за разработване на маркетингов план и план за продажбите в малкия бизнес Ангел Ангелов Университетско издателство «Стопанство» 03.10.22
Публична администрация Христо Христов Университетско издателство «Стопанство» 25.03.16
Пазарни и непазарни дефекти в социално-културната сфера: теоретични аспекти Колектив Университетско издателство «Стопанство» 20.01.14
Здравна икономика Евгения Делчева Университетско издателство «Стопанство» 05.01.23
Цените в системата на маркетинга Свободка Класова Университетско издателство «Стопанство» 31.07.14
Икономическа култура Благой Колев Университетско издателство «Стопанство» 17.06.14
Управление на транспорта в логистиката Антоанета Кирова Университетско издателство «Стопанство» 03.10.22
Облигационно право Златка Сукарева Таня Йосифова Университетско издателство «Стопанство» 10.05.23
Управление на изкуствата Лидия Върбанова Университетско издателство «Стопанство» 06.06.14
Организационна култура Марин Александров Паунов Университетско издателство «Стопанство» 20.05.15
Класици на икономическата наука Боян Велев Университетско издателство «Стопанство» 13.12.22
Увод в стопанската история Колектив Университетско издателство «Стопанство» 21.11.23
Основи на икономиката и анализа на социално-културните дейности Пано Лулански Университетско издателство «Стопанство» 30.01.14
Търговски мениджмънт Явор Янкулов Университетско издателство «Стопанство» 05.01.23
Политология Георги Янков Университетско издателство «Стопанство» 21.07.23
Самоучител по статистика Кирил Гатев Недка Гатева Университетско издателство «Стопанство» 03.02.23
Конфликтология Димитър Димитров Университетско издателство «Стопанство» 21.09.23
Човешкият капитал Атанас Казаков Университетско издателство «Стопанство» 03.10.22
Директен маркетинг Красимир Маринов Университетско издателство «Стопанство» 06.01.23
Управление на човешките ресурси Кирил Спасов Университетско издателство «Стопанство» 26.11.14
Атанас Далчев Божидар Кунчев (съставител) «Просвета» 23.11.22
Теория на литературата Александър Панов «Просвета» 28.03.14
Как се учи учителят Валтер Фогел «Просвета» 15.06.23
Наръчник по акупресура Иванка Кирова Медицинско издателство «АРСО» 09.03.14
Физикална терапия Под редакцията на М. Рязкова И. Кирова Медицинско издателство «АРСО» 11.09.23
Ръководство по лечебен масаж Иванка Кирова Медицинско издателство «АРСО» 25.11.14
Интегрираното обучение и специалните училища Владимир Радулов «Аксиос» 09.03.14
Система на източниците на правото на Европейския съюз Атанас Семов Университетско издателство «Св. Климент Охридски» 05.05.23
Организационно развитие Снежана Илиева Университетско издателство «Св. Климент Охридски» 19.05.15
Аутизъм Мира Цветкова-Арсова Университетско издателство «Св. Климент Охридски» 21.09.23
Педагогика на зрително затруднените Владимир Радулов Университетско издателство «Св. Климент Охридски» 19.01.14
Как се прави радио Лъчезар Вачков Университетско издателство «Св. Климент Охридски» 19.06.15
Теории за истината Университетско издателство «Св. Климент Охридски» 19.05.23
Старите хора Наталия Александрова Университетско издателство «Св. Климент Охридски» 20.05.15
Хиперактивното дете Милена Манова Университетско издателство «Св. Климент Охридски» 13.12.23
Специална педагогика Колектив Университетско издателство «Св. Климент Охридски» 11.03.24
Византийската общност Димитри Оболенски Университетско издателство «Св. Климент Охридски» 27.10.22
Мит и философия Здравко Попов (съставител) Университетско издателство «Св. Климент Охридски» 30.05.23
Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта Университетско издателство «Св. Климент Охридски» 06.10.23
Арабската средновековна култура Цветан Теофанов Университетско издателство «Св. Климент Охридски» 24.10.22
Християнската философия Етиен Жилсон Филотеус Бьонер Университетско издателство «Св. Климент Охридски» 07.02.23
Международни семейни и наследствени правоотношения Тодор Тодоров Университетско издателство «Св. Климент Охридски» 19.05.15

Страници