Електронни книги

Заглавие Автор Издателство Датасортиране възходящо
Маркетинг в публичния сектор Цветанка Стоенчева «ИЗДАТЕЛСКИ КОМПЛЕКС – УНСС» 16.01.23
Медиен език и стил Андреана Ефтимова Университетско издателство «Св. Климент Охридски» 16.01.23
Кинезитерапия в педиатрията Светлана Янчева «Болид Инс» 13.01.23
Теория и технология на семейното възпитание Радослав Пенев «Веда словена - ЖГ» 13.01.23
Физиотерапия при мускулно-скелетни дисфункции на долните крайници Николай Попов Даниела Попова Таня Груева «НСА Прес» 12.01.23
Формиране на полезни умения при зрително затруднени ученици Мира Цветкова-Арсова Ваня Арабаджиева Жейна Бъчварова ИК «Феномен» 12.01.23
Европеистика и европейски ценностни нагласи Колектив «Дамян Яков» 11.01.23
Реторика и пъблик рилейшънс Иванка Мавродиева Университетско издателство «Св. Климент Охридски» 11.01.23
Бизнес статистика Веселка Павлова Соня Чипева «Издателски комплекс - УНСС» 10.01.23
Светът на Средновековието Калин Янакиев «Комунитас» 10.01.23
Конкуренция и конкурентоспособност на търговските фирми Йорданка Владимирова «Авангард прима» 09.01.23
Международни икономически отношения Руска Димова Университетско издателство «Стопанство» 09.01.23
Медийни технологии Петко Тодоров «Издателски комплекс - УНСС» 06.01.23
Директен маркетинг Красимир Маринов Университетско издателство «Стопанство» 06.01.23
Търговски мениджмънт Явор Янкулов Университетско издателство «Стопанство» 05.01.23
Здравна икономика Евгения Делчева Университетско издателство «Стопанство» 05.01.23
Не-желаното майчинство във фокуса на социалната работа Моника Борисова «Авангард прима» 04.01.23
Добри практики по социална работа за интегриране на деца и младежи с увреждания Вержиния Боянова (съставител) «Фондация за българска литература» 04.01.23
Курс по творческо писане Йосип Новакович «Сиела» 29.12.22
Древна Тракия Димитър Попов «Лик» 29.12.22
Облигационно право Поля Голева «Фенея» 23.12.22
За детето, училището и възпитанието Любен Димитров Фондация «Човещина» 23.12.22
Социална политика и администрация Христо Христов Светлинка Христова Университетско издателство «Стопанство» 22.12.22
Наказателно право Тервел Георгиев «Ромина» 22.12.22
Социална медицина Николина Колева Университетско издателство «Св. Климент Охридски» 21.12.22
Стил, стилистика и парламент Камен Ковачев Университетско издателство «Св. Климент Охридски» 21.12.22
Корпоративен гражданин Здравко Райков «Дармон» 20.12.22
Изборът Збигнев Бжежински «Обсидиан» 20.12.22
Комуникационно поведение и институционализация на посланието Цветан Кулевски «Изток-Запад» 19.12.22
Теории за международните отношения Джеймс Е. Доуърти Робърт Л. Пфалцграф-младши «Атика» 19.12.22
Неврология Радослав Райчев Иво Райчев «Артик 2001» 16.12.22
Кал Брокър — Ловец на престъпници Пол Уилям Робъртс Норман Шнайдер «Факел» 16.12.22
Елитът на прехода Петя Пачкова «М-8-М» 15.12.22
Социолингвистика Петър Воденичаров «СЕМА РШ» 15.12.22
Цели, стратегии и програми в маркетинга Пенчо Иванов «Институт за следдипломна квалификация при УНСС» 14.12.22
Езикова култура Надка Николова Университетско издателство «Епископ Константин Преславски» 14.12.22
Животът Валери Динев «Пирамида-91» 13.12.22
Класици на икономическата наука Боян Велев Университетско издателство «Стопанство» 13.12.22
Основи на финансите Надежда Николова «Сиела» 12.12.22
Разгаданите тайни на Третия райх Лев Безименски «Партиздат» 12.12.22
Административно право Илонка Горанова Надежда Христова Петя Митрева «Издателски комплекс - УНСС» 09.12.22
Възпитанието в структурата на семейните отношения Сийка Чавдарова-Костова Университетско издателство «Св. Климент Охридски» 09.12.22
Елементи на политиката Антоний Тодоров Издателство на Нов български университет 08.12.22
Лиценз за щастие Аджан Брам Издателска къща «Хермес» 08.12.22
Убийството на Кенеди Тиери Ленц «Кама» 07.12.22
Бизнес реторика и комуникационно поведение — Психологическо общуване и медии Цветан Кулевски «Издателски комплекс - УНСС» 07.12.22
Човекът-психология Яков Коломински «Народна просвета» 06.12.22
Българската езикова политика Михаил Виденов «Международно социолингвистическо дружество» 06.12.22
Арабски извори за българите Райна Заимова «Тангра ТанНакРа» 05.12.22
Андрагогия Вяра Гюрова Ваня Божилова «Универсал Друмев» 05.12.22

Страници