Електронни книги

Заглавиесортиране възходящо Автор Издателство Дата
Психология на преднамереното влияние Георги Карастоянов «Изток-Запад» 04.04.23
Психология на зрително затруднените Владимир Радулов Мира Цветкова-Арсова ИК «Феномен» 05.05.15
Психология Наталия Хр. Александрова ИК «Петко Венедиков» 02.05.23
Процедури, вътрешни актове и приложни документи по уредбата на трудовите отношения в предприятието Колектив ИК «Труд и право» 08.05.15
Провокацията учебен процес Вяра Гюрова Грета Дерменджиева Емил Георгиев Силвия Върбанова «АСКОНИ-ИЗДАТ ООД» 31.07.14
Проблемите на философията Бъртранд Ръсел «Слово» 25.08.15
Принципи на изкуството Р. Дж. Колингуд «Канев мюзик» 25.03.24
Придобиване и валидиране на компетентности при възрастните Ваня Божилова «Експрес» 31.07.14
Привилегировани гледни точки Андрей Райчев «R&S» 03.11.22
премълчаното в нашата история Димитър Нейчев 26.08.15
Превенция на трудностите в ограмотяването Евгения Тополска «Амадеус'с Къмпани» 18.12.23
Превантивна и корекционна педагогическа дейност за преодоляване на употребата и злоупотребата с наркотични вещества Университетско издателство «Св. Климент Охридски» 18.12.23
Практическо ръководство по спорт Силвия Трайкова Анелия Тодорова Даниела Манова «Симелпрес» 07.09.23
Практическо ръководство по логоритмична терапия Цветанка Ценова Университетско издателство «Св. Климент Охридски» 26.09.23
Практическо ръководство по лечебна физкултура Димитър КОСТАДИНОВ Любомир ТОДОРОВ Йорданка ПЕНЕВА Ценка ПАНТЕВА «Медицина и Физкултура» 22.05.15
Практика и теория на индивидуалната психология - част първа Алфред Адлер ИК «Алегро» 25.08.15
Правото на Съвета На Европа Флоранс Беноа-Ромер Хайнрих Клебес «Издателство на Съвета на Европа» 31.01.23
Потребителско поведение Велко Аврамов Университетско издателство «Стопанство» 18.10.22
Портфолиото на преподавателя Вяра Гюрова Ваня Божилова Агенция «ЕВРОПРЕС» 31.07.14
Политология Георги Янков Университетско издателство «Стопанство» 21.07.23
Политическият дебат и преходът в България Евгений Дайнов Фондация «Българска наука и култура» 27.02.23
Политическа антропология Жорж Баландие «Женифер-Хикс» 19.07.23
Покажи ми как Мери Бренан «Българска асоциация за обучение на зрително затруднени деца» 29.11.22
Покажи ми как Мери Бренан «Българска асоциация за обучение на зрително затруднени деца» 29.01.24
Писатели и проблеми Георги Цанев «Български писател» 03.12.14
Персонален мениджмънт Нако Стефанов «Призма» 12.04.16
Педагогическото общуване при възпитателния процес Гинка Димитрова «Веда словена - ЖГ» 17.07.23
Педагогическа психология Петър Николов Наталия Александрова Людмил Кръстев Университетско издателство «Неофит Рилски» 29.06.23
Педагогика на зрително затруднените Владимир Радулов Университетско издателство «Св. Климент Охридски» 19.01.14
Педагогика на зрително затруднените Владимир Радулов Университетско издателство «Св. Климент Охридски» 26.02.24
Пасиансът на архангелите Мария Лалева «Книгомания» 20.03.23
Парламентарната система в България Мария Пиргова «Рацио 90» 03.02.23
Парламентарна реторика Лилия Методиева «Албатрос» 26.01.23
Пари на борсата Ботьо Тачков «Нова звезда» 26.10.22
Пазарни и непазарни дефекти в социално-културната сфера: теоретични аспекти Колектив Университетско издателство «Стопанство» 20.01.14
Отвъд скритите спомени Менис Юсри ИК «Бард» ЕООД 31.08.15
От самоуважението до егоизма Хорхе Букай Издателска къща «Хермес» 07.05.15
Основи на финансите Надежда Николова «Сиела» 12.12.22
Основи на управлението Цветана Стоянова Ивайло Илиев «Авангард прима» 18.10.23
Основи на кинезитерапията - първа част Иван Петков ИК «Тип-Топ прес» 01.10.14
Основи на Кинезитерапията - втора част Иван Петков Евгения Димитрова Димитър Ганчев Диана Попова ИК «Тип-Топ прес» 19.08.15
Основи на икономиката и анализа на социално-културните дейности Пано Лулански Университетско издателство «Стопанство» 30.01.14
Основи и методи на социалната работа Нели Петрова-Димитрова «Веда словена - ЖГ» 11.09.23
Осигурително право Васил Мръчков «Сиби» 07.05.15
Осигурителни системи и фондове Христина Благойчева «Наука и икономика» 23.05.23
Органно представителство на акционерното дружество Николай Колев «Сиби» 07.04.23
Организирана престъпност Боян Станков «Албатрос» 03.11.22
Организационно развитие Снежана Илиева Университетско издателство «Св. Климент Охридски» 19.05.15
Организационна култура Марин Александров Паунов Университетско издателство «Стопанство» 28.04.15
Организационна култура Марин Александров Паунов Университетско издателство «Стопанство» 20.05.15

Страници