Електронни книги

Заглавиесортиране низходящо Автор Издателство Дата
Физиотерапия при неврологични, неврохирургични и психични заболявания Видьо Желев Давид Кънчев «Авангард прима» 13.07.23
Философия Иван Колев Издателска къща «Анубис» 17.06.14
Философия Иван Колев Издателска къща «Анубис» 17.06.14
Философия на правото Георги Бойчев «ЮРИСПРЕС» 30.07.14
Философски портрети, миниатюри и фрагменти Исак Паси Издателска къща «Ни плюс» 12.12.14
Финансово право Страшимир Кучев «Листра» 07.05.15
фирмена култура и комуникация Любомир Стойков Университетско издателство «Стопанство» 14.10.14
Формиране на полезни умения при зрително затруднени ученици Мира Цветкова-Арсова Ваня Арабаджиева Жейна Бъчварова ИК «Феномен» 12.01.23
Формирането на човека Мария Монтесори «Асеневци» 11.07.23
Хармония в рекламната комуникация Христо Кафтанджиев «Сиела» 30.09.22
Хиперактивност и дефицит на вниманието Виолета Боянова Маргарита Станкова «Херон прес» 14.02.23
Хиперактивното дете Милена Манова Университетско издателство «Св. Климент Охридски» 13.12.23
Хирургия Колектив Държавно издателство «Медицина и физкултура» 03.10.14
Хитлер и нацизмът Клод Давид «Кама» 19.10.22
Хотелиерският бизнес «Софтпрес» 30.03.23
Християнската философия Етиен Жилсон Филотеус Бьонер Университетско издателство «Св. Климент Охридски» 07.02.23
Хроника на едно царуване, Първа част Иван Йовков «Отечествен фронт» 24.10.22
Хуманитарното образование Яна мерджанова Университетско издателство «Св. Климент Охридски» 07.02.23
Цели, стратегии и програми в маркетинга Пенчо Иванов «Институт за следдипломна квалификация при УНСС» 14.12.22
Цени и ценообразуване Колектив Университетско издателство «Стопанство» 30.07.14
Цените в системата на маркетинга Свободка Класова Университетско издателство «Стопанство» 31.07.14
Частното съдебно изпълнение според новия ГПК Панчо Бешков «Фенея» 11.06.14
Честотно-тълковен речник на личните имена у българите Николай Ковачев Държавно издателство «Петър Берон» 31.07.14
Човекознание Алфред Адлер «Евразия» 20.08.15
Човекът-психология Яков Коломински «Народна просвета» 06.12.22
Човекът— „социално животно" Елиът Арънсън «Дамян Яков» 16.10.23
Човешкият капитал Атанас Казаков Университетско издателство «Стопанство» 03.10.22
Чужденецът Алфред Шютц «Лик» 04.10.22
Школата на натуралната морфология и българската морфологическа система Илияна Гаравалова «СЕМА РШ» 25.10.22
Шок от бъдещето Алвин Тофлър «Народна култура» 30.09.22
Юношеството Патрик Деларош «Център за образователни програми и социални инициативи» 07.06.23

Страници