Електронни книги

Заглавие Автор Издателствосортиране възходящо Дата
Личност и възпитание Генчо Пирьов «Jusautor» 02.10.14
Средновековните Балкани Христо Матанов «Парадигма» 12.06.14
Анатомия на човека - част втора Мария Гикова «НСА Прес» 02.10.14
Анатомия на човека - част 1 Мария Гикова Ива Зарева «НСА Прес» 14.10.14
Информационна Сигурност Цветан Семерджиев «Софттрейд» 11.06.14
Частното съдебно изпълнение според новия ГПК Панчо Бешков «Фенея» 11.06.14
Българското възраждане и Европа Николай Аретов «Кралица Маб» 11.06.14
Теория на възпитанието Любен Димитров и колектив «Веда словена - ЖГ» 03.08.15
История на педагогиката и българското образование Стефан Стефанов Марина Пиронкова Жечо Атанасов Георги Стоянов «Веда словена - ЖГ» 11.06.14
Неформално образование - Философии. Теории. Практики. Силвия Николаева «Експрес» 09.06.14
Придобиване и валидиране на компетентности при възрастните Ваня Божилова «Експрес» 31.07.14
Трудово право Васил Мръчков «Сиби» 20.05.15
Римско облигационно право ХЕРБЕРТ ХАУСМАНИНГЕР «Сиби» 02.10.14
Граждански Процесуален Кодекс Красимир Влахов «Сиби» 09.06.14
Административен процес Добри Димитров «Сиби» 04.05.15
Осигурително право Васил Мръчков «Сиби» 07.05.15
Римско Вещно право ХЕРБЕРТ ХАУСМАНИНГЕР «Сиби» 02.10.14
Административен процес Добри Димитров «Сиби» 04.03.14
География на България Румен Пенин Тони Трайков Мариана Султанова «Булвест» 2000 26.11.14
Брайлово ограмотяване и мултиграмотност Владимир Радулов Печатница «Контраст» - Богомилово 31.05.14
Българско наследствено право Христо Тасев «Сиела» 05.06.14
Бизнеспланиране Ирена Славова «Сиела» 30.07.14
Българско и европейско информационно право Вихър Кискинов «Сиела» 01.10.14
Граматика за всички Боримир Кръстев «Наука и изкуство» 11.12.14
Метафората Исак Паси «Наука и изкуство» 04.11.14
Въведение в психоанализата Зигмунд Фройд «Наука и изкуство» 30.07.15
Етика Бенедикт де Спиноза «Наука и изкуство» 25.08.15
История и философия на една религия Йордан Пеев «Наука и изкуство» 04.11.14
Категории Аристотел «Наука и изкуство» 25.08.15
Глаголният вид в българския книжовен език Валентин Станков «Наука и изкуство» 19.08.15
Етнография на България Христо Вакарелски «Наука и изкуство» 05.06.14
Социална работа по проект Силвия Николаева «Аскони-издат» 06.06.14
Семейно право на република България Екатерина Матеева Издателство на ВСУ «Черноризец Храбър» 09.10.14
Интуиция и интелект Бергсон «Лик» 25.08.15
Тракология Димитър Попов «Лик» 14.10.14
Мотивационна и когнитивна регулация на ученето Йоана Цветкова «Лик» 21.03.16
Обща теория на правото Димитър Радев «Лик» 03.08.15
Духовната ситуация на времето Карл Ясперс «Лик» 26.08.15
Рехабилитация на зрително затруднените Владимир Радулов Рекламно-полиграфска къща «Дарс» 02.10.14
Управление на човешките ресурси Кирил Спасов Университетско издателство «Стопанство» 26.11.14
Стратегии на бизнеса Марин Александров Паунов Университетско издателство «Стопанство» 03.11.14
Социокултурен процес Пано Лулански Университетско издателство «Стопанство» 19.01.14
Здравният икономикс Евгения Делчева Университетско издателство «Стопанство» 30.07.14
Организационна култура Марин Александров Паунов Университетско издателство «Стопанство» 28.04.15
Въведение в маркетинга Колектив Университетско издателство «Стопанство» 16.06.14
Дистрибуционна политика Христо Катранджиев Университетско издателство «Стопанство» 26.11.14
Икономическа социология Ташо Пачев Благой Колев Университетско издателство «Стопанство» 30.07.14
Управление на операциите Евангелий Андронов Матилда Александрова Университетско издателство «Стопанство» 06.11.14
Пазарни и непазарни дефекти в социално-културната сфера: теоретични аспекти Колектив Университетско издателство «Стопанство» 20.01.14
фирмена култура и комуникация Любомир Стойков Университетско издателство «Стопанство» 14.10.14

Страници