Електронни книги

Заглавие Автор Издателствосортиране низходящо Дата
Социално време и медиен разказ 1989 - 2000 Снежана Попова «Лик» 06.03.23
Обща теория на правото Димитър Радев «Лик» 03.08.15
Модерност и Холокост Зигмунт Бауман «Лик» 05.06.23
Древна Тракия Димитър Попов «Лик» 29.12.22
Духовната ситуация на времето Карл Ясперс «Лик» 26.08.15
Общественото мнение Уолтър Липман «Лик» 23.03.23
Мемоари Феликс Юсупов ИК «Прозорец» 31.10.22
Семейно право на република България Екатерина Матеева Издателство на ВСУ «Черноризец Храбър» 09.10.14
Социална работа по проект Силвия Николаева «Аскони-издат» 06.06.14
Граматика за всички Боримир Кръстев «Наука и изкуство» 11.12.14
Метафората Исак Паси «Наука и изкуство» 04.11.14
Въведение в психоанализата Зигмунд Фройд «Наука и изкуство» 30.07.15
Етика Бенедикт де Спиноза «Наука и изкуство» 06.02.23
История и философия на една религия Йордан Пеев «Наука и изкуство» 04.11.14
Категории Аристотел «Наука и изкуство» 25.08.15
Глаголният вид в българския книжовен език Валентин Станков «Наука и изкуство» 19.08.15
Етнография на България Христо Вакарелски «Наука и изкуство» 05.06.14
Мисли Блез Паскал «Наука и изкуство» 20.01.23
Аз съм добър, ти си добър Томас Харис «Наука и изкуство» 28.11.22
Българско наследствено право Христо Тасев «Сиела» 05.06.14
Българско гражданско процесуално право Колектив «Сиела» 04.07.23
Хармония в рекламната комуникация Христо Кафтанджиев «Сиела» 30.09.22
Светлината, която не виждаме Антъни Доер «Сиела» 21.11.22
Син на Ескобар Роберто Сендоя Ескобар «Сиела» 25.07.23
Нещата, които синът ми трябва да знае за света Фредрик Бакман «Сиела» 22.02.23
Основи на финансите Надежда Николова «Сиела» 12.12.22
Бизнеспланиране Ирена Славова «Сиела» 30.07.14
Българско и европейско информационно право Вихър Кискинов «Сиела» 01.10.14
Курс по творческо писане Йосип Новакович «Сиела» 29.12.22
Кажи го правилно Лилиан Глас «Сиела» 18.11.22
Теория на модерната държава Тенчо Колев «Сиела» 28.09.23
Кратка история на Европа Саймън Дженкинс «Сиела» 24.04.23
Брайлово ограмотяване и мултиграмотност Владимир Радулов Печатница «Контраст» - Богомилово 31.05.14
География на България Румен Пенин Тони Трайков Мариана Султанова «Булвест» 2000 26.11.14
Римско облигационно право ХЕРБЕРТ ХАУСМАНИНГЕР «Сиби» 02.10.14
Договорът за организирано туристическо пътуване Захари Торманов «Сиби» 26.04.23
Органно представителство на акционерното дружество Николай Колев «Сиби» 07.04.23
Актуални проблеми на новия Граждански процесуален кодекс Красимир Влахов «Сиби» 09.06.14
Договорът в строителството и сделките с недвижими имоти Захари Торманов «Сиби» 26.04.23
Трафикът на хора Ива Пушкарова «Сиби» 30.05.23
Административен процес Добри Димитров «Сиби» 04.05.15
Договорът Захари Торманов «Сиби» 10.05.23
Нелоялна конкуренция и стратегии за противодействие Петко Николов «Сиби» 26.06.23
Осигурително право Васил Мръчков «Сиби» 07.05.15
Римско Вещно право ХЕРБЕРТ ХАУСМАНИНГЕР «Сиби» 02.10.14
Административно право Колектив «Сиби» 18.01.23
Административно Право Добри Димитров «Сиби» 09.02.23
Трудово право Васил Мръчков «Сиби» 20.05.15
Неформално образование - Философии. Теории. Практики. Силвия Николаева «Експрес» 09.06.14
Придобиване и валидиране на компетентности при възрастните Ваня Божилова «Експрес» 31.07.14

Страници