Електронни книги

Заглавие Автор Издателствосортиране низходящо Дата
Тракология Димитър Попов «Лик» 14.10.14
Мотивационна и когнитивна регулация на ученето Йоана Цветкова «Лик» 21.03.16
Обща теория на правото Димитър Радев «Лик» 03.08.15
Духовната ситуация на времето Карл Ясперс «Лик» 26.08.15
Семейно право на република България Екатерина Матеева Издателство на ВСУ «Черноризец Храбър» 09.10.14
Социална работа по проект Силвия Николаева «Аскони-издат» 06.06.14
Граматика за всички Боримир Кръстев «Наука и изкуство» 11.12.14
Метафората Исак Паси «Наука и изкуство» 04.11.14
Въведение в психоанализата Зигмунд Фройд «Наука и изкуство» 30.07.15
Етика Бенедикт де Спиноза «Наука и изкуство» 25.08.15
История и философия на една религия Йордан Пеев «Наука и изкуство» 04.11.14
Категории Аристотел «Наука и изкуство» 25.08.15
Глаголният вид в българския книжовен език Валентин Станков «Наука и изкуство» 19.08.15
Етнография на България Христо Вакарелски «Наука и изкуство» 05.06.14
Българско наследствено право Христо Тасев «Сиела» 05.06.14
Бизнеспланиране Ирена Славова «Сиела» 30.07.14
Българско и европейско информационно право Вихър Кискинов «Сиела» 01.10.14
Брайлово ограмотяване и мултиграмотност Владимир Радулов Печатница «Контраст» - Богомилово 31.05.14
География на България Румен Пенин Тони Трайков Мариана Султанова «Булвест» 2000 26.11.14
Трудово право Васил Мръчков «Сиби» 20.05.15
Римско облигационно право ХЕРБЕРТ ХАУСМАНИНГЕР «Сиби» 02.10.14
Граждански Процесуален Кодекс Красимир Влахов «Сиби» 09.06.14
Административен процес Добри Димитров «Сиби» 04.05.15
Осигурително право Васил Мръчков «Сиби» 07.05.15
Римско Вещно право ХЕРБЕРТ ХАУСМАНИНГЕР «Сиби» 02.10.14
Административен процес Добри Димитров «Сиби» 04.03.14
Неформално образование - Философии. Теории. Практики. Силвия Николаева «Експрес» 09.06.14
Придобиване и валидиране на компетентности при възрастните Ваня Божилова «Експрес» 31.07.14
Теория на възпитанието Любен Димитров и колектив «Веда словена - ЖГ» 03.08.15
История на педагогиката и българското образование Стефан Стефанов Марина Пиронкова Жечо Атанасов Георги Стоянов «Веда словена - ЖГ» 11.06.14
Българското възраждане и Европа Николай Аретов «Кралица Маб» 11.06.14
Частното съдебно изпълнение според новия ГПК Панчо Бешков «Фенея» 11.06.14
Информационна Сигурност Цветан Семерджиев «Софттрейд» 11.06.14
Анатомия на човека - част втора Мария Гикова «НСА Прес» 02.10.14
Анатомия на човека - част 1 Мария Гикова Ива Зарева «НСА Прес» 14.10.14
Средновековните Балкани Христо Матанов «Парадигма» 12.06.14
Личност и възпитание Генчо Пирьов «Jusautor» 02.10.14
Кратка практическа граматика на българския език Светла Коева Издателска къща «Труд» 16.06.14
Икономически теории - част втора Колектив Университетско издателство Икономически университет - Варна 01.10.14
Философия Иван Колев Издателска къща «Анубис» 17.06.14
Философия Иван Колев Издателска къща «Анубис» 17.06.14
Учебник по лечебна физкултура за рехабилитатори Любомир Бонев Любомир Тодоров Държавно издателство «Медицина и физкултура» 29.06.15
Хирургия Колектив Държавно издателство «Медицина и физкултура» 03.10.14
История на Средновековния свят Йордан Николов Академично издателство «Проф. Марин Дринов» 28.08.15
Българско езикознание Колектив Академично издателство «Проф. Марин Дринов» 17.06.14
Лечебен Масаж и Постизометрична релаксация Тодор Краев Ценка Пантева Мария Стоилова Ефросина Левонян Пеша Монева «Веридия» 17.06.14
България - своенравният съюзник на третия райх Колектив Военноиздателски комплекс «Св. Георги Победоносец» 27.11.14
Биохимия Емануил Гачев Траяна Джарова «Нови знания» 03.10.14
Учебник по Лечебен Масаж Тодор Краев «Ерсид ЕООД» 02.10.14
Основи на Кинезитерапията - втора част Иван Петков Евгения Димитрова Димитър Ганчев Диана Попова ИК «Тип-Топ прес» 19.08.15

Страници