Електронни книги

Заглавие Автор Издателствосортиране низходящо Дата
За робството и свободата на човека Николай Бердяев 26.08.15
Архивите в Античния свят Мария Матеева 01.06.15
История на България - том VIII 28.08.15
Литературна критика Борис Ангелов 11.12.14
Икономика на публичния сектор С. BROWN & P. JACKSON 30.07.14
Когнитивна психология Колю Тодорков 12.06.14
премълчаното в нашата история Димитър Нейчев 26.08.15
Облигационно право Александър Кожухаров 04.05.15
Тотем и табу Зигмунд Фройд 31.07.15
Реторика Аристотел 22.06.15
Консерватизмът Филип Бентон 25.08.15
Трудово право Красимира Средкова Университетско издателство «Св. Климент Охридски» 02.12.14
Педагогика на зрително затруднените Владимир Радулов Университетско издателство «Св. Климент Охридски» 19.01.14
Смешното Исак Паси Университетско издателство «Св. Климент Охридски» 11.12.14
Съдебна реторика Величко Руменчев Университетско издателство «Св. Климент Охридски» 06.06.14
Теория на правото Михайлина Михайлова Университетско издателство «Св. Климент Охридски» 03.08.15
Организационно развитие Снежана Илиева Университетско издателство «Св. Климент Охридски» 19.05.15
Как се прави радио Лъчезар Вачков Университетско издателство «Св. Климент Охридски» 19.06.15
Старите хора Наталия Александрова Университетско издателство «Св. Климент Охридски» 20.05.15
Международни семейни и наследствени правоотношения Тодор Тодоров Университетско издателство «Св. Климент Охридски» 19.05.15
История на българската журналистика Георги Боршуков Университетско издателство «Св. Климент Охридски» 04.11.14
Старобългарска литература IX - XVIII век Донка Петканова Университетско издателство «Св. Климент Охридски» 11.12.14
Трудово право Красимира Средкова Университетско издателство «Св. Климент Охридски» 28.11.14
Немска класическа естетика Исак Паси Университетско издателство «Св. Климент Охридски» 04.11.14
История на европейската етика Кирил Нешев Университетско издателство «Св. Климент Охридски» 25.08.15
Сравнително образование Георги Бижков Николай Попов Университетско издателство «Св. Климент Охридски» 23.04.15
Интегрираното обучение и специалните училища Владимир Радулов «Аксиос» 09.03.14
Наръчник по акупресура Иванка Кирова Медицинско издателство «АРСО» 09.03.14
Ръководство по лечебен масаж Иванка Кирова Медицинско издателство «АРСО» 25.11.14
Теория на литературата Александър Панов «Просвета» 28.03.14
Управление на човешките ресурси Кирил Спасов Университетско издателство «Стопанство» 26.11.14
Стратегии на бизнеса Марин Александров Паунов Университетско издателство «Стопанство» 03.11.14
Социокултурен процес Пано Лулански Университетско издателство «Стопанство» 19.01.14
Здравният икономикс Евгения Делчева Университетско издателство «Стопанство» 30.07.14
Организационна култура Марин Александров Паунов Университетско издателство «Стопанство» 28.04.15
Въведение в маркетинга Колектив Университетско издателство «Стопанство» 16.06.14
Дистрибуционна политика Христо Катранджиев Университетско издателство «Стопанство» 26.11.14
Икономическа социология Ташо Пачев Благой Колев Университетско издателство «Стопанство» 30.07.14
Управление на операциите Евангелий Андронов Матилда Александрова Университетско издателство «Стопанство» 06.11.14
Пазарни и непазарни дефекти в социално-културната сфера: теоретични аспекти Колектив Университетско издателство «Стопанство» 20.01.14
фирмена култура и комуникация Любомир Стойков Университетско издателство «Стопанство» 14.10.14
Цени и ценообразуване Колектив Университетско издателство «Стопанство» 30.07.14
Публична администрация Христо Христов Университетско издателство «Стопанство» 25.03.16
Основи на икономиката и анализа на социално-културните дейности Пано Лулански Университетско издателство «Стопанство» 30.01.14
Цените в системата на маркетинга Свободка Класова Университетско издателство «Стопанство» 31.07.14
Икономическа култура Благой Колев Университетско издателство «Стопанство» 17.06.14
Управление на изкуствата Лидия Върбанова Университетско издателство «Стопанство» 06.06.14
Организационна култура Марин Александров Паунов Университетско издателство «Стопанство» 20.05.15
Рехабилитация на зрително затруднените Владимир Радулов Рекламно-полиграфска къща «Дарс» 02.10.14
Интуиция и интелект Бергсон «Лик» 25.08.15

Страници