Електронни книги

Заглавие Авторсортиране низходящо Издателство Дата
История на България - том VIII 28.08.15
Неправилните глаголи в английския език 13.02.23
Древнокитайски мислители ИК «Фама» 25.08.15
Българите в Румъния XVII-XX в. Академично издателство «Проф. Марин Дринов» 05.12.22
Медиите и езикът «Ето» 20.02.23
Педагогика на зрително затруднените Владимир Радулов Университетско издателство «Св. Климент Охридски» 19.01.14
Брайлово ограмотяване и мултиграмотност Владимир Радулов Печатница «Контраст» - Богомилово 31.05.14
Рехабилитация на зрително затруднените Владимир Радулов Рекламно-полиграфска къща «Дарс» 02.10.14
Интегрираното обучение и специалните училища Владимир Радулов «Аксиос» 09.03.14
Здравният икономикс Евгения Делчева Университетско издателство «Стопанство» 30.07.14
Здравна икономика Евгения Делчева Университетско издателство «Стопанство» 05.01.23
Социокултурен процес Пано Лулански Университетско издателство «Стопанство» 19.01.14
Основи на икономиката и анализа на социално-културните дейности Пано Лулански Университетско издателство «Стопанство» 30.01.14
Управление на изкуствата Лидия Върбанова Университетско издателство «Стопанство» 06.06.14
Административен процес Добри Димитров «Сиби» 04.05.15
Административно Право Добри Димитров «Сиби» 09.02.23
Наръчник по акупресура Иванка Кирова Медицинско издателство «АРСО» 09.03.14
Ръководство по лечебен масаж Иванка Кирова Медицинско издателство «АРСО» 25.11.14
География на България Румен Пенин Тони Трайков Мариана Султанова «Булвест» 2000 26.11.14
Теория на литературата Александър Панов «Просвета» 28.03.14
фирмена култура и комуникация Любомир Стойков Университетско издателство «Стопанство» 14.10.14
Ефективна бизнес комуникация Любомир Стойков «Алма комуникация» 22.06.15
История на България - том II Колектив «Издателство на Българската академия на науките» 26.08.15
Въведение в маркетинга Колектив Университетско издателство «Стопанство» 16.06.14
История на България - том VI Колектив «Издателство на Българската академия на науките» 27.08.15
История на България - том I Колектив «Издателство на Българската академия на науките» 26.08.15
Граматика на съвременния български книжовен език в 3 тома Колектив «АБАГАР ПАБЛИШИНГ» 29.04.15
Икономически теории - част втора Колектив Университетско издателство Икономически университет - Варна 01.10.14
Цени и ценообразуване Колектив Университетско издателство «Стопанство» 30.07.14
България - своенравният съюзник на третия райх Колектив Военноиздателски комплекс «Св. Георги Победоносец» 27.11.14
Баскетбол Колектив «НСА Прес» 13.03.23
Европеистика и европейски ценностни нагласи Колектив «Дамян Яков» 11.01.23
История на Османската империя Колектив «Рива» 02.11.22
Пазарни и непазарни дефекти в социално-културната сфера: теоретични аспекти Колектив Университетско издателство «Стопанство» 20.01.14
История на България - том III Колектив «Издателство на Българската академия на науките» 26.08.15
Хирургия Колектив Държавно издателство «Медицина и физкултура» 03.10.14
Македония Колектив «Издателство на Българската академия на науките» 20.01.23
Граматика на съвременния български книжовен език в 3 тома Колектив «АБАГАР ПАБЛИШИНГ ООД» 29.04.15
Блекуел — Енциклопедия на политическата мисъл Колектив «Център за изследване на демокрацията» 13.03.23
Руска литература XIX и XX век Колектив Издателска къща «Хермес» 26.01.23
Административно право Колектив «Сиби» 18.01.23
Word 2003 Стъпка по стъпка Колектив «Софтпрес» 09.02.23
История на България - том IV Колектив «Издателство на Българската академия на науките» 27.08.15
Граматика на съвременния български книжовен език в 3 тома Колектив «АБАГАР ПАБЛИШИНГ ООД» 29.04.15
История на България - том V Колектив «Издателство на Българската академия на науките» 27.08.15
Процедури, вътрешни актове и приложни документи по уредбата на трудовите отношения в предприятието Колектив ИК «Труд и право» 08.05.15
Българско езикознание Колектив Академично издателство «Проф. Марин Дринов» 17.06.14
Сказание за времето на Самуила Антон Дончев издателство на «БЗНС» 04.06.14
Българско наследствено право Христо Тасев «Сиела» 05.06.14
Етнография на България Христо Вакарелски «Наука и изкуство» 05.06.14

Страници