Електронни книги

Заглавие Авторсортиране низходящо Издателство Дата
История на България - том VIII 28.08.15
Древнокитайски мислители ИК «Фама» 25.08.15
Българите в Румъния XVII-XX в. Академично издателство «Проф. Марин Дринов» 05.12.22
Педагогика на зрително затруднените Владимир Радулов Университетско издателство «Св. Климент Охридски» 19.01.14
Брайлово ограмотяване и мултиграмотност Владимир Радулов Печатница «Контраст» - Богомилово 31.05.14
Рехабилитация на зрително затруднените Владимир Радулов Рекламно-полиграфска къща «Дарс» 02.10.14
Интегрираното обучение и специалните училища Владимир Радулов «Аксиос» 09.03.14
Здравният икономикс Евгения Делчева Университетско издателство «Стопанство» 30.07.14
Социокултурен процес Пано Лулански Университетско издателство «Стопанство» 19.01.14
Основи на икономиката и анализа на социално-културните дейности Пано Лулански Университетско издателство «Стопанство» 30.01.14
Управление на изкуствата Лидия Върбанова Университетско издателство «Стопанство» 06.06.14
Административен процес Добри Димитров «Сиби» 04.05.15
Наръчник по акупресура Иванка Кирова Медицинско издателство «АРСО» 09.03.14
Ръководство по лечебен масаж Иванка Кирова Медицинско издателство «АРСО» 25.11.14
География на България Румен Пенин Тони Трайков Мариана Султанова «Булвест» 2000 26.11.14
Теория на литературата Александър Панов «Просвета» 28.03.14
фирмена култура и комуникация Любомир Стойков Университетско издателство «Стопанство» 14.10.14
Ефективна бизнес комуникация Любомир Стойков «Алма комуникация» 22.06.15
История на България - том II Колектив «Издателство на Българската академия на науките» 26.08.15
Въведение в маркетинга Колектив Университетско издателство «Стопанство» 16.06.14
История на България - том VI Колектив «Издателство на Българската академия на науките» 27.08.15
История на България - том I Колектив «Издателство на Българската академия на науките» 26.08.15
Граматика на съвременния български книжовен език в 3 тома Колектив «АБАГАР ПАБЛИШИНГ» 29.04.15
Икономически теории - част втора Колектив Университетско издателство Икономически университет - Варна 01.10.14
Цени и ценообразуване Колектив Университетско издателство «Стопанство» 30.07.14
България - своенравният съюзник на третия райх Колектив Военноиздателски комплекс «Св. Георги Победоносец» 27.11.14
История на Османската империя Колектив «Рива» 02.11.22
Пазарни и непазарни дефекти в социално-културната сфера: теоретични аспекти Колектив Университетско издателство «Стопанство» 20.01.14
История на България - том III Колектив «Издателство на Българската академия на науките» 26.08.15
Хирургия Колектив Държавно издателство «Медицина и физкултура» 03.10.14
Граматика на съвременния български книжовен език в 3 тома Колектив «АБАГАР ПАБЛИШИНГ ООД» 29.04.15
История на България - том IV Колектив «Издателство на Българската академия на науките» 27.08.15
Граматика на съвременния български книжовен език в 3 тома Колектив «АБАГАР ПАБЛИШИНГ ООД» 29.04.15
История на България - том V Колектив «Издателство на Българската академия на науките» 27.08.15
Процедури, вътрешни актове и приложни документи по уредбата на трудовите отношения в предприятието Колектив ИК «Труд и право» 08.05.15
Българско езикознание Колектив Академично издателство «Проф. Марин Дринов» 17.06.14
Сказание за времето на Самуила Антон Дончев издателство на «БЗНС» 04.06.14
Българско наследствено право Христо Тасев «Сиела» 05.06.14
Етнография на България Христо Вакарелски «Наука и изкуство» 05.06.14
Семейно право на република България Екатерина Матеева Издателство на ВСУ «Черноризец Храбър» 09.10.14
Неформално образование - Философии. Теории. Практики. Силвия Николаева «Експрес» 09.06.14
Социална работа по проект Силвия Николаева «Аскони-издат» 06.06.14
Тракология Димитър Попов «Лик» 14.10.14
Съдебна реторика Величко Руменчев Университетско издателство «Св. Климент Охридски» 06.06.14
Балканите Марк Мазовер «Прозорец » 25.07.14
Актуални проблеми на новия Граждански процесуален кодекс Красимир Влахов «Сиби» 09.06.14
Българското възраждане и Европа Николай Аретов «Кралица Маб» 11.06.14
Българско и европейско информационно право Вихър Кискинов «Сиела» 01.10.14
Частното съдебно изпълнение според новия ГПК Панчо Бешков «Фенея» 11.06.14
Информационна Сигурност Цветан Семерджиев «Софттрейд» 11.06.14

Страници