Електронни книги

Заглавие Автор Издателство Дата
История на българската журналистика Георги Боршуков Университетско издателство «Св. Климент Охридски» 04.11.14
История и философия на една религия Йордан Пеев «Наука и изкуство» 04.11.14
Стратегии на бизнеса Марин Александров Паунов Университетско издателство «Стопанство» 03.11.14
Българска граматика Петър Пашов Издателска къща «Хермес» 31.10.14
Анатомия на човека - част 1 Мария Гикова Ива Зарева «НСА Прес» 14.10.14
фирмена култура и комуникация Любомир Стойков Университетско издателство «Стопанство» 14.10.14
Тракология Димитър Попов «Лик» 14.10.14
Семейно право на република България Екатерина Матеева Издателство на ВСУ «Черноризец Храбър» 09.10.14
Хирургия Колектив Държавно издателство «Медицина и физкултура» 03.10.14
Биохимия Емануил Гачев Траяна Джарова «Нови знания» 03.10.14
Рехабилитация на зрително затруднените Владимир Радулов Рекламно-полиграфска къща «Дарс» 02.10.14
Анатомия на човека - част втора Мария Гикова «НСА Прес» 02.10.14
Личност и възпитание Генчо Пирьов «Jusautor» 02.10.14
Римско облигационно право ХЕРБЕРТ ХАУСМАНИНГЕР «Сиби» 02.10.14
Учебник по Лечебен Масаж Тодор Краев «Ерсид ЕООД» 02.10.14
Римско Вещно право ХЕРБЕРТ ХАУСМАНИНГЕР «Сиби» 02.10.14
Икономически теории - част втора Колектив Университетско издателство Икономически университет - Варна 01.10.14
Основи на кинезитерапията - първа част Иван Петков ИК «Тип-Топ прес» 01.10.14
История на педагогиката Йордан Колев ИК «Даниела Убенова» 01.10.14
Българско и европейско информационно право Вихър Кискинов «Сиела» 01.10.14
Портфолиото на преподавателя Вяра Гюрова Ваня Божилова Агенция «ЕВРОПРЕС» 31.07.14
Придобиване и валидиране на компетентности при възрастните Ваня Божилова «Експрес» 31.07.14
Честотно-тълковен речник на личните имена у българите Николай Ковачев Държавно издателство «Петър Берон» 31.07.14
Провокацията учебен процес Вяра Гюрова Грета Дерменджиева Емил Георгиев Силвия Върбанова «АСКОНИ-ИЗДАТ ООД» 31.07.14
Цените в системата на маркетинга Свободка Класова Университетско издателство «Стопанство» 31.07.14
Цени и ценообразуване Колектив Университетско издателство «Стопанство» 30.07.14
Икономическа социология Ташо Пачев Благой Колев Университетско издателство «Стопанство» 30.07.14
Философия на правото Георги Бойчев «ЮРИСПРЕС» 30.07.14
Икономика на труда Димитър Шопов Лалко Дулевски Любомир Стефанов Марин Паунов «Тракия-М» 30.07.14
Бизнеспланиране Ирена Славова «Сиела» 30.07.14
Икономика на публичния сектор С. Браун П. Джаксън 30.07.14
Здравният икономикс Евгения Делчева Университетско издателство «Стопанство» 30.07.14
Балканите Марк Мазовер «Прозорец » 25.07.14
Икономическа култура Благой Колев Университетско издателство «Стопанство» 17.06.14
Учебник по лечебен масаж и постизометрична релаксация Тодор Краев Ценка Пантева Мария Стоилова Ефросина Левонян Пеша Монева «Веридия» 17.06.14
Българско езикознание Колектив Академично издателство «Проф. Марин Дринов» 17.06.14
Философия Иван Колев Издателска къща «Анубис» 17.06.14
Философия Иван Колев Издателска къща «Анубис» 17.06.14
Въведение в маркетинга Колектив Университетско издателство «Стопанство» 16.06.14
Кратка практическа граматика на българския език Светла Коева Издателска къща «Труд» 16.06.14
Средновековните Балкани Христо Матанов «Парадигма» 12.06.14
Когнитивна психология Колю Тодорков 12.06.14
Информационна Сигурност Цветан Семерджиев «Софттрейд» 11.06.14
Частното съдебно изпълнение според новия ГПК Панчо Бешков «Фенея» 11.06.14
Българското възраждане и Европа Николай Аретов «Кралица Маб» 11.06.14
История на педагогиката и българското образование Стефан Стефанов Марина Пиронкова Жечо Атанасов Георги Стоянов «Веда словена - ЖГ» 11.06.14
Актуални проблеми на новия Граждански процесуален кодекс Красимир Влахов «Сиби» 09.06.14
Неформално образование - Философии. Теории. Практики. Силвия Николаева «Експрес» 09.06.14
Съдебна реторика Величко Руменчев Университетско издателство «Св. Климент Охридски» 06.06.14
Управление на изкуствата Лидия Върбанова Университетско издателство «Стопанство» 06.06.14

Страници