Електронни книги

Заглавие Автор Издателство Дата
Здравният икономикс Евгения Делчева Университетско издателство «Стопанство» 30.07.14
Балканите Марк Мазовер «Прозорец » 25.07.14
Икономическа култура Благой Колев Университетско издателство «Стопанство» 17.06.14
Учебник по лечебен масаж и постизометрична релаксация Тодор Краев Ценка Пантева Мария Стоилова Ефросина Левонян Пеша Монева «Веридия» 17.06.14
Българско езикознание Колектив Академично издателство «Проф. Марин Дринов» 17.06.14
Философия Иван Колев Издателска къща «Анубис» 17.06.14
Философия Иван Колев Издателска къща «Анубис» 17.06.14
Въведение в маркетинга Колектив Университетско издателство «Стопанство» 16.06.14
Кратка практическа граматика на българския език Светла Коева Издателска къща «Труд» 16.06.14
Средновековните Балкани Христо Матанов «Парадигма» 12.06.14
Когнитивна психология Колю Тодорков 12.06.14
Информационна Сигурност Цветан Семерджиев «Софттрейд» 11.06.14
Частното съдебно изпълнение според новия ГПК Панчо Бешков «Фенея» 11.06.14
Българското възраждане и Европа Николай Аретов «Кралица Маб» 11.06.14
История на педагогиката и българското образование Стефан Стефанов Марина Пиронкова Жечо Атанасов Георги Стоянов «Веда словена - ЖГ» 11.06.14
Актуални проблеми на новия Граждански процесуален кодекс Красимир Влахов «Сиби» 09.06.14
Неформално образование - Философии. Теории. Практики. Силвия Николаева «Експрес» 09.06.14
Съдебна реторика Величко Руменчев Университетско издателство «Св. Климент Охридски» 06.06.14
Управление на изкуствата Лидия Върбанова Университетско издателство «Стопанство» 06.06.14
Социална работа по проект Силвия Николаева «Аскони-издат» 06.06.14
Етнография на България Христо Вакарелски «Наука и изкуство» 05.06.14
Българско наследствено право Христо Тасев «Сиела» 05.06.14
Сказание за времето на Самуила Антон Дончев издателство на «БЗНС» 04.06.14
Брайлово ограмотяване и мултиграмотност Владимир Радулов Печатница «Контраст» - Богомилово 31.05.14
Теория на литературата Александър Панов «Просвета» 28.03.14
Наръчник по акупресура Иванка Кирова Медицинско издателство «АРСО» 09.03.14
Интегрираното обучение и специалните училища Владимир Радулов «Аксиос» 09.03.14
Основи на икономиката и анализа на социално-културните дейности Пано Лулански Университетско издателство «Стопанство» 30.01.14
Пазарни и непазарни дефекти в социално-културната сфера: теоретични аспекти Колектив Университетско издателство «Стопанство» 20.01.14
Социокултурен процес Пано Лулански Университетско издателство «Стопанство» 19.01.14
Педагогика на зрително затруднените Владимир Радулов Университетско издателство «Св. Климент Охридски» 19.01.14

Страници