Електронни книги

Заглавие Автор Издателствосортиране възходящо Дата
История на Средновековния свят Йордан Николов Академично издателство «Проф. Марин Дринов» 28.08.15
Княз Бисмарк Константин Косев Академично издателство «Проф. Марин Дринов» 31.10.22
Българите в Румъния XVII-XX в. Академично издателство «Проф. Марин Дринов» 05.12.22
Учебник по лечебна физкултура за рехабилитатори Любомир Бонев Любомир Тодоров Държавно издателство «Медицина и физкултура» 29.06.15
Хирургия Колектив Държавно издателство «Медицина и физкултура» 03.10.14
Философия Иван Колев Издателска къща «Анубис» 17.06.14
Философия Иван Колев Издателска къща «Анубис» 17.06.14
Икономически теории - част втора Колектив Университетско издателство Икономически университет - Варна 01.10.14
Убийци под прикритие Георги Тамбуев Издателска къща «Труд» 15.02.23
Възприемане и осмисляне на художествен текст на началния етап на образование 1. -4. Клас Нели Иванова Издателска къща «Труд» 30.01.23
Кратка практическа граматика на българския език Светла Коева Издателска къща «Труд» 16.06.14
Личност и възпитание Генчо Пирьов «Jusautor» 02.10.14
Размирният Едем Иван Кацарски «Парадигма» 24.01.23
Българският парламентаризъм в условията на глобалния преход Мария Пиргова «Парадигма» 02.02.23
Средновековните Балкани Христо Матанов «Парадигма» 12.06.14
История на балканските народи Страшимир Димитров Кръстьо Манчев «Парадигма» 22.11.22
Баскетбол Колектив «НСА Прес» 13.03.23
Анатомия на човека - част втора Мария Гикова «НСА Прес» 02.10.14
Анатомия на човека - част 1 Мария Гикова Ива Зарева «НСА Прес» 14.10.14
Физиотерапия при мускулно-скелетни дисфункции на долните крайници Николай Попов Даниела Попова Таня Груева «НСА Прес» 12.01.23
Информационна Сигурност Цветан Семерджиев «Софттрейд» 11.06.14
Частното съдебно изпълнение според новия ГПК Панчо Бешков «Фенея» 11.06.14
Облигационно право Поля Голева «Фенея» 23.12.22
Националната идентичност Антъни Смит «Кралица Маб» 19.01.23
Българското възраждане и Европа Николай Аретов «Кралица Маб» 11.06.14
Обучение на ученици със зрителни затруднения по математика Милен Замфиров «Веда словена - ЖГ» 06.10.23
Говорна техника и комуникативно-тренингови модели Данка Щерева «Веда словена - ЖГ» 07.06.23
Педагогическото общуване при възпитателния процес Гинка Димитрова «Веда словена - ЖГ» 17.07.23
Теория и технология на семейното възпитание Радослав Пенев «Веда словена - ЖГ» 13.01.23
Адаптивността и нестандартността на личността в условията на глобализация Мария Белова «Веда словена - ЖГ» 28.11.22
Теория на възпитанието Любен Димитров и колектив «Веда словена - ЖГ» 03.08.15
История на педагогиката и българското образование Стефан Стефанов Марина Пиронкова Жечо Атанасов Георги Стоянов «Веда словена - ЖГ» 11.06.14
Обща и възрастова психология Борис Минчев «Веда словена - ЖГ» 29.06.23
Основи и методи на социалната работа Нели Петрова-Димитрова «Веда словена - ЖГ» 11.09.23
Неформално образование - Философии. Теории. Практики. Силвия Николаева «Експрес» 09.06.14
Придобиване и валидиране на компетентности при възрастните Ваня Божилова «Експрес» 31.07.14
Римско облигационно право ХЕРБЕРТ ХАУСМАНИНГЕР «Сиби» 02.10.14
История на новобългарската държава и право 1878-1944 г. Димитър Токушев «Сиби» 20.12.23
Договорът за организирано туристическо пътуване Захари Торманов «Сиби» 26.04.23
Органно представителство на акционерното дружество Николай Колев «Сиби» 07.04.23
Актуални проблеми на новия Граждански процесуален кодекс Красимир Влахов «Сиби» 09.06.14
Договорът в строителството и сделките с недвижими имоти Захари Торманов «Сиби» 26.04.23
Трафикът на хора Ива Пушкарова «Сиби» 30.05.23
Административен процес Добри Димитров «Сиби» 04.05.15
Договорът Захари Торманов «Сиби» 10.05.23
Същност на касационното производство по наказателни дела Георги Митов «Сиби» 16.11.23
Нелоялна конкуренция и стратегии за противодействие Петко Николов «Сиби» 26.06.23
Осигурително право Васил Мръчков «Сиби» 07.05.15
Унищожаемост на договорите поради грешка Ангел Шопов «Сиби» 29.01.24
Римско Вещно право ХЕРБЕРТ ХАУСМАНИНГЕР «Сиби» 02.10.14

Страници