Електронни книги

Заглавиесортиране низходящо Автор Издателство Дата
Немска класическа естетика Исак Паси Университетско издателство «Св. Климент Охридски» 04.11.14
Неформално образование - Философии. Теории. Практики. Силвия Николаева «Експрес» 09.06.14
Никомахова етика Аристотел «ГАЛ-ИКО» 22.06.15
Нова българска литература до първата световна война Бистра Ганчева Пловдивско Университетско издателство «Паисий Хилендарски» 01.06.15
Нова медицинска полиглотна и епонимна терминология на седем езика Петя Георгиева Арнаудова «Медицина и Физкултура» 10.09.15
Облигационно право Александър Кожухаров 04.05.15
Обща теория на правото Димитър Радев «Лик» 03.08.15
Организационна култура Марин Александров Паунов Университетско издателство «Стопанство» 28.04.15
Организационна култура Марин Александров Паунов Университетско издателство «Стопанство» 20.05.15
Организационно развитие Снежана Илиева Университетско издателство «Св. Климент Охридски» 19.05.15
Осигурително право Васил Мръчков «Сиби» 07.05.15
Основи на икономиката и анализа на социално-културните дейности Пано Лулански Университетско издателство «Стопанство» 30.01.14
Основи на Кинезитерапията - втора част Иван Петков Евгения Димитрова Димитър Ганчев Диана Попова ИК «Тип-Топ прес» 19.08.15
Основи на кинезитерапията - първа част Иван Петков ИК «Тип-Топ прес» 01.10.14
От самоуважението до егоизма Хорхе Букай Издателска къща «Хермес» 07.05.15
Отвъд скритите спомени Менис Юсри ИК «Бард» ЕООД 31.08.15
Пазарни и непазарни дефекти в социално-културната сфера: теоретични аспекти Колектив Университетско издателство «Стопанство» 20.01.14
Педагогика на зрително затруднените Владимир Радулов Университетско издателство «Св. Климент Охридски» 19.01.14
Персонален мениджмънт Нако Стефанов «Призма» 12.04.16
Писатели и проблеми Георги Цанев «Български писател» 03.12.14
Порт-фолиото на преподавателя Вяра Гюрова Ваня Божилова Агенция «ЕВРОПРЕС» 31.07.14
Практика и теория на индивидуалната психология - част първа Алфред Адлер ИК «Алегро» 25.08.15
Практическо ръководство по лечебна физкултура Димитър КОСТАДИНОВ Любомир ТОДОРОВ Йорданка ПЕНЕВА Ценка ПАНТЕВА «Медицина и Физкултура» 22.05.15
премълчаното в нашата история Димитър Нейчев 26.08.15
Придобиване и валидиране на компетентности при възрастните Ваня Божилова «Експрес» 31.07.14
Проблемите на философията Бъртранд Ръсел «Слово» 25.08.15
Провокацията учебен процес Вяра Гюрова Грета Дерменджиева Емил Георгиев Силвия Върбанова «АСКОНИ-ИЗДАТ ООД» 31.07.14
Процедури, вътрешни актове и приложни документи по уредбата на трудовите отношения в предприятието Колектив ИК «Труд и право» 08.05.15
Психология на зрително затруднените Владимир Радулов Мира Цветкова-Арсова ИК «Феномен» 05.05.15
Психология на религията Зигмунд Фройд «Евразия» 30.07.15
Психология на сексуалността Зигмунд Фройд «Христо Ботев» 30.07.15
Публична администрация Христо Христов Университетско издателство «Стопанство» 25.03.16
Реторика Аристотел 22.06.15
Реформите в социалното осигуряване Йордан Христосков «Издателство на ВУЗФ» 30.09.16
Рехабилитация на зрително затруднените Владимир Радулов Рекламно-полиграфска къща «Дарс» 02.10.14
Римско Вещно право ХЕРБЕРТ ХАУСМАНИНГЕР «Сиби» 02.10.14
Римско облигационно право ХЕРБЕРТ ХАУСМАНИНГЕР «Сиби» 02.10.14
Ръководство по лечебен масаж Иванка Кирова Медицинско издателство «АРСО» 25.11.14
Седмият печат ЖОЗЕ РОДРИГЕШ ДУШ САНТУШ Издателска къща «Хермес» 10.09.15
Семейно право на република България Екатерина Матеева Издателство на ВСУ «Черноризец Храбър» 09.10.14
Семиостилистика Гергана Дачева ИК «Семарш» 03.12.14
Семиотика и масови комуникации Емил Павлов Университетско издателство «Неофит Рилски» 29.04.15
Сказание за времето на Самуила Антон Дончев издателство на «БЗНС» 04.06.14
Смешното Исак Паси Университетско издателство «Св. Климент Охридски» 11.12.14
Социална работа по проект Силвия Николаева «Аскони-издат» 06.06.14
Социокултурен процес Пано Лулански Университетско издателство «Стопанство» 19.01.14
Справочник на семиотичните термини добрин Добрев Елка Добрева «Глаукс» 29.04.15
Сравнително образование Георги Бижков Николай Попов Университетско издателство «Св. Климент Охридски» 23.04.15
Средновековните Балкани Христо Матанов «Парадигма» 12.06.14
Старите хора Наталия Александрова Университетско издателство «Св. Климент Охридски» 20.05.15

Страници