Електронни книги

Заглавие Автор Издателствосортиране низходящо Дата
Конфликтология Димитър Димитров Университетско издателство «Стопанство» 21.09.23
Човешкият капитал Атанас Казаков Университетско издателство «Стопанство» 03.10.22
Директен маркетинг Красимир Маринов Университетско издателство «Стопанство» 06.01.23
Управление на човешките ресурси Кирил Спасов Университетско издателство «Стопанство» 26.11.14
Рехабилитация на зрително затруднените Владимир Радулов Рекламно-полиграфска къща «Дарс» 02.10.14
Интуиция и интелект Бергсон «Лик» 25.08.15
Чужденецът Алфред Шютц «Лик» 04.10.22
Тракология Димитър Попов «Лик» 14.10.14
Мотивационна и когнитивна регулация на ученето Йоана Цветкова «Лик» 21.03.16
Психопатология на човешката агресия Христо Попов «Лик» 07.05.24
Дарът в епохата на неговата техническа възпроизводимост Ивайло Дичев «Лик» 19.07.23
Социално време и медиен разказ 1989 - 2000 Снежана Попова «Лик» 06.03.23
Обща теория на правото Димитър Радев «Лик» 03.08.15
Древна Тракия Димитър Попов «Лик» 29.12.22
Модерност и Холокост Зигмунт Бауман «Лик» 05.06.23
Духовната ситуация на времето Карл Ясперс «Лик» 26.08.15
Общественото мнение Уолтър Липман «Лик» 23.03.23
Мемоари Феликс Юсупов ИК «Прозорец» 31.10.22
Социалнопсихологическото познание Петър Нешев Издателство на ВСУ «Черноризец Храбър» 20.05.24
Семейно право на република България Екатерина Матеева Издателство на ВСУ «Черноризец Храбър» 09.10.14
Социална работа по проект Силвия Николаева «Аскони-издат» 06.06.14
Граматика за всички Боримир Кръстев «Наука и изкуство» 11.12.14
Въведение в психоанализата Зигмунд Фройд «Наука и изкуство» 30.07.15
Метафората Исак Паси «Наука и изкуство» 04.11.14
Етика Бенедикт де Спиноза «Наука и изкуство» 06.02.23
История и философия на една религия Йордан Пеев «Наука и изкуство» 04.11.14
Категории Аристотел «Наука и изкуство» 25.08.15
Етнография на България Христо Вакарелски «Наука и изкуство» 05.06.14
Глаголният вид в българския книжовен език Валентин Станков «Наука и изкуство» 19.08.15
Мисли Блез Паскал «Наука и изкуство» 20.01.23
Мислене и реч Л. С. Виготски «Наука и изкуство» 16.05.24
Аз съм добър, ти си добър Томас Харис «Наука и изкуство» 28.11.22
Българско наследствено право Христо Тасев «Сиела» 05.06.14
Бойният химн на майката тигрица Ейми Чуа «Сиела» 13.11.23
Българско гражданско процесуално право Колектив «Сиела» 04.07.23
Хармония в рекламната комуникация Христо Кафтанджиев «Сиела» 30.09.22
Светлината, която не виждаме Антъни Доер «Сиела» 21.11.22
Син на Ескобар Роберто Сендоя Ескобар «Сиела» 25.07.23
Нещата, които синът ми трябва да знае за света Фредрик Бакман «Сиела» 22.02.23
Основи на финансите Надежда Николова «Сиела» 12.12.22
Бизнеспланиране Ирена Славова «Сиела» 30.07.14
Дзен в изкуството да пишеш Рей бредбъри «Сиела» 29.04.24
Айхман в Йерусалим Хана Аренд «Сиела» 18.03.24
Българско и европейско информационно право Вихър Кискинов «Сиела» 01.10.14
Да поставиш дявола на колене Чарлз Бакстър Питър Търчи «Сиела» 29.04.24
Курс по творческо писане Йосип Новакович «Сиела» 29.12.22
Теория на модерната държава Тенчо Колев «Сиела» 28.09.23
Кратка история на Европа Саймън Дженкинс «Сиела» 24.04.23
Кажи го правилно Лилиан Глас «Сиела» 18.11.22
Брайлово ограмотяване и мултиграмотност Владимир Радулов Печатница «Контраст» - Богомилово 31.05.14

Страници