Електронни книги

Заглавиесортиране низходящо Автор Издателство Дата
Българите в Румъния XVII-XX в. Академично издателство «Проф. Марин Дринов» 05.12.22
България - своенравният съюзник на третия райх Колектив Военноиздателски комплекс «Св. Георги Победоносец» 27.11.14
Българска граматика Петър Пашов Издателска къща «Хермес» 31.10.14
Българска литература 1918-1945 Иван Сарандев Издателска къща «Хермес» 25.10.22
Българска народна музика Лидия Литова-Николова Издателство «Музика» ЕООД 08.05.15
Българската държава през средновековието Михаил Андреев «Издателство на Отечествения фронт» 03.11.23
Българската езикова политика Михаил Виденов «Международно социолингвистическо дружество» 06.12.22
Български синтаксис Йордан Пенчев Пловдивско Университетско издателство «Паисий Хилендарски» 11.12.14
БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕХОДИ 1939-2002 ЕВГЕНИЯ КАЛИНОВА ИСКРА БАЕВА Издателство «Парадигма» 23.04.15
Българските преходи 1939-2005 ЕВГЕНИЯ КАЛИНОВА ИСКРА БАЕВА 15.03.23
Българският парламентаризъм в условията на глобалния преход Мария Пиргова «Парадигма» 02.02.23
Българско гражданско процесуално право Колектив «Сиела» 04.07.23
Българско езикознание Колектив Академично издателство «Проф. Марин Дринов» 17.06.14
Българско и европейско информационно право Вихър Кискинов «Сиела» 01.10.14
Българско наследствено право Христо Тасев «Сиела» 05.06.14
Българското Възраждане Пламен Митев «Полис» 26.09.23
Българското възраждане и Европа Николай Аретов «Кралица Маб» 11.06.14
Бягство от свободата Ерих Фром «Христо Ботев» 25.08.15
В сянката на човека Джейн Гудол «Земиздат» 07.03.23
Византийската общност Димитри Оболенски Университетско издателство «Св. Климент Охридски» 27.10.22
Византия Георги Бакалов РИК «ДИАНА» ООД 26.08.15
Владетелят Николо Макиавели «Жар птица» 25.08.15
Времето на катедралите Жорж Дюби «Агата-А» 24.10.22
Всички "чудеса" в една книга Хелмут Хьофлинг «Партиздат» 17.11.22
Въведение в маркетинга Колектив Университетско издателство «Стопанство» 16.06.14
Въведение в психоанализата Зигмунд Фройд «Наука и изкуство» 30.07.15
Въведение във философията Карл Ясперс «Галико» 26.08.15
Възможностите на „зелената икономика“ в България и формиране на модел на социално-екологично развитие Колектив «Авангард прима» 12.10.23
Възпитанието в структурата на семейните отношения Сийка Чавдарова-Костова Университетско издателство «Св. Климент Охридски» 09.12.22
Възприемане и осмисляне на художествен текст на началния етап на образование 1. -4. Клас Нели Иванова Издателска къща «Труд» 30.01.23
Възрастова динамика и диагностика на психичното развитие Виолета Борисова Райна Арнаудова Университетско издателство «Св. Климент Охридски» 09.11.23
Въображаемият свят на Средновековието Жак льо Гоф «Агата-А» 02.11.22
Вяра имам Мадлен Алгафари «Джуниър партнърс» ЕООД 31.08.15
Гатанки от небето Ивинела Самуилова Издателска къща «Хермес» 09.11.22
География на България Румен Пенин Тони Трайков Мариана Султанова «Булвест» 2000 26.11.14
Глаголният вид в българския книжовен език Валентин Станков «Наука и изкуство» 19.08.15
Говорна техника и комуникативно-тренингови модели Данка Щерева «Веда словена - ЖГ» 07.06.23
Гражданското общество и концепции за граждански контрол Христо Иванов «Албатрос» 17.11.22
Гражданското участие в политическия процес Мартин Белов «Сиби» 24.10.23
Граматика за всички Боримир Кръстев «Наука и изкуство» 11.12.14
Граматика на съвременния български книжовен език в 3 тома Колектив «АБАГАР ПАБЛИШИНГ» 29.04.15
Граматика на съвременния български книжовен език в 3 тома Колектив «АБАГАР ПАБЛИШИНГ ООД» 29.04.15
Граматика на съвременния български книжовен език в 3 тома Колектив «АБАГАР ПАБЛИШИНГ ООД» 29.04.15
Грандиозната история на Библията Даниел Дуда «Нов живот» 28.03.23
Да задвижим нещата Дейвид Алън «Класика и стил» 23.01.23
Да Оцелеем В Кризите Жак Атали «Рива» 21.11.23
Данъчна система и данъчен контрол в Република България Бисер Славков «Тракия-М» 26.10.22
Дарът в епохата на неговата техническа възпроизводимост Ивайло Дичев «Лик» 19.07.23
Два трактата за управлението Джон Лок «Галико» 19.02.24
Дебатът Славейков — Вазов или идеологът на „мисъл“ срещу идеологът на нацията Борис Ангелов 11.12.14

Страници