Електронни книги

Заглавиесортиране низходящо Автор Издателство Дата
Обща теория на правото Димитър Радев «Лик» 03.08.15
Обществено мнение , сондажи и демокрация Ървинг Креспи «Институт за пазарна икономика» 17.11.22
Общественото мнение Уолтър Липман «Лик» 23.03.23
Общуване, култура, професия Лучиян Милков «Юни експрес» 17.01.23
Омировият епос Богдан Богданов «Отворено общество» 18.10.22
Организационна култура Марин Александров Паунов Университетско издателство «Стопанство» 28.04.15
Организационна култура Марин Александров Паунов Университетско издателство «Стопанство» 20.05.15
Организационно развитие Снежана Илиева Университетско издателство «Св. Климент Охридски» 19.05.15
Организация и управление на защитени природни ресурси Марина Николова Маруся Станчева Академично издателство «Ценов» 22.04.24
Организирана престъпност Боян Станков «Албатрос» 03.11.22
Органно представителство на акционерното дружество Николай Колев «Сиби» 07.04.23
Осигурителни системи и фондове Христина Благойчева «Наука и икономика» 23.05.23
Осигурително право Васил Мръчков «Сиби» 07.05.15
Основи и методи на социалната работа Нели Петрова-Димитрова «Веда словена - ЖГ» 11.09.23
Основи на икономиката и анализа на социално-културните дейности Пано Лулански Университетско издателство «Стопанство» 30.01.14
Основи на Кинезитерапията - втора част Иван Петков Евгения Димитрова Димитър Ганчев Диана Попова ИК «Тип-Топ прес» 19.08.15
Основи на кинезитерапията - първа част Иван Петков ИК «Тип-Топ прес» 01.10.14
Основи на управлението Цветана Стоянова Ивайло Илиев «Авангард прима» 18.10.23
Основи на финансите Надежда Николова «Сиела» 12.12.22
От самоуважението до егоизма Хорхе Букай Издателска къща «Хермес» 07.05.15
Отвъд скритите спомени Менис Юсри ИК «Бард» ЕООД 31.08.15
Пазарни и непазарни дефекти в социално-културната сфера: теоретични аспекти Колектив Университетско издателство «Стопанство» 20.01.14
Пари на борсата Ботьо Тачков «Нова звезда» 26.10.22
Парламентарна реторика Лилия Методиева «Албатрос» 26.01.23
Парламентарната система в България Мария Пиргова «Рацио 90» 03.02.23
Пасиансът на архангелите Мария Лалева «Книгомания» 20.03.23
Педагогика на зрително затруднените Владимир Радулов Университетско издателство «Св. Климент Охридски» 19.01.14
Педагогика на зрително затруднените Владимир Радулов Университетско издателство «Св. Климент Охридски» 26.02.24
Педагогическа психология Петър Николов Наталия Александрова Людмил Кръстев Университетско издателство «Неофит Рилски» 29.06.23
Педагогическото общуване при възпитателния процес Гинка Димитрова «Веда словена - ЖГ» 17.07.23
Персонален мениджмънт Нако Стефанов «Призма» 12.04.16
Писането София Петрова «Милениум» 16.05.24
Писатели и проблеми Георги Цанев «Български писател» 03.12.14
Покажи ми как Мери Бренан «Българска асоциация за обучение на зрително затруднени деца» 29.11.22
Покажи ми как Мери Бренан «Българска асоциация за обучение на зрително затруднени деца» 29.01.24
Политическа антропология Жорж Баландие «Женифер-Хикс» 19.07.23
Политическият дебат и преходът в България Евгений Дайнов Фондация «Българска наука и култура» 27.02.23
Политология Георги Янков Университетско издателство «Стопанство» 21.07.23
Портфолиото на преподавателя Вяра Гюрова Ваня Божилова Агенция «ЕВРОПРЕС» 31.07.14
Последна молитва Боян Боев ИК «ПЕРСЕЙ» 29.05.24
Потребителско поведение Велко Аврамов Университетско издателство «Стопанство» 18.10.22
Правото на Съвета На Европа Флоранс Беноа-Ромер Хайнрих Клебес «Издателство на Съвета на Европа» 31.01.23
Практика и теория на индивидуалната психология - част първа Алфред Адлер ИК «Алегро» 25.08.15
Практическо ръководство по лечебна физкултура Димитър КОСТАДИНОВ Любомир ТОДОРОВ Йорданка ПЕНЕВА Ценка ПАНТЕВА «Медицина и Физкултура» 22.05.15
Практическо ръководство по логоритмична терапия Цветанка Ценова Университетско издателство «Св. Климент Охридски» 26.09.23
Практическо ръководство по спорт Силвия Трайкова Анелия Тодорова Даниела Манова «Симелпрес» 07.09.23
Превантивна и корекционна педагогическа дейност за преодоляване на употребата и злоупотребата с наркотични вещества Университетско издателство «Св. Климент Охридски» 18.12.23
Превенция на трудностите в ограмотяването Евгения Тополска «Амадеус'с Къмпани» 18.12.23
премълчаното в нашата история Димитър Нейчев 26.08.15
Привилегировани гледни точки Андрей Райчев «R&S» 03.11.22

Страници