Електронни книги

Заглавиесортиране низходящо Автор Издателство Дата
Цели, стратегии и програми в маркетинга Пенчо Иванов «Институт за следдипломна квалификация при УНСС» 14.12.22
Цени и ценообразуване Колектив Университетско издателство «Стопанство» 30.07.14
Цените в системата на маркетинга Свободка Класова Университетско издателство «Стопанство» 31.07.14
Частното съдебно изпълнение според новия ГПК Панчо Бешков «Фенея» 11.06.14
Честотно-тълковен речник на личните имена у българите Николай Ковачев Държавно издателство «Петър Берон» 31.07.14
Четене с разбиране за 30 дни чрез стратегия „Моделирано четене“ Антония Николова «Asheras» 05.03.24
Човекознание Алфред Адлер «Евразия» 20.08.15
Човекът-психология Яков Коломински «Народна просвета» 06.12.22
Човекът— „социално животно" Елиът Арънсън «Дамян Яков» 16.10.23
Човешкият капитал Атанас Казаков Университетско издателство «Стопанство» 03.10.22
Чужденецът Алфред Шютц «Лик» 04.10.22
Школата на натуралната морфология и българската морфологическа система Илияна Гаравалова «СЕМА РШ» 25.10.22
Шок от бъдещето Алвин Тофлър «Народна култура» 30.09.22
Юношеството Патрик Деларош «Център за образователни програми и социални инициативи» 07.06.23

Страници