Електронни книги

Заглавие Автор Издателствосортиране низходящо Дата
Превантивна и корекционна педагогическа дейност за преодоляване на употребата и злоупотребата с наркотични вещества Университетско издателство «Св. Климент Охридски» 18.12.23
Трудово право Красимира Средкова Университетско издателство «Св. Климент Охридски» 02.12.14
Диагностика и оценка на разстройства от аутистичния спектър Анета Атанасова Университетско издателство «Св. Климент Охридски» 19.06.23
Възпитанието в структурата на семейните отношения Сийка Чавдарова-Костова Университетско издателство «Св. Климент Охридски» 09.12.22
Историята — идеи и функции Желязко Стоянов Университетско издателство «Св. Климент Охридски» 17.10.22
Средновековни философи. Част първа Университетско издателство «Св. Климент Охридски» 19.05.23
1995 стъпки по пътя Огнян Минчев Университетско издателство «Св. Климент Охридски» 25.11.22
Смешното Исак Паси Университетско издателство «Св. Климент Охридски» 11.12.14
Съдебна реторика Величко Руменчев Университетско издателство «Св. Климент Охридски» 06.06.14
Теория на правото Михайлина Михайлова Университетско издателство «Св. Климент Охридски» 03.08.15
Интегрираното обучение и специалните училища Владимир Радулов «Аксиос» 09.03.14
Наръчник по акупресура Иванка Кирова Медицинско издателство «АРСО» 09.03.14
Ръководство по лечебен масаж Иванка Кирова Медицинско издателство «АРСО» 25.11.14
Физикална терапия Под редакцията на М. Рязкова И. Кирова Медицинско издателство «АРСО» 11.09.23
Атанас Далчев Божидар Кунчев (съставител) «Просвета» 23.11.22
Как се учи учителят Валтер Фогел «Просвета» 15.06.23
Теория на литературата Александър Панов «Просвета» 28.03.14
Стратегии на бизнеса Марин Александров Паунов Университетско издателство «Стопанство» 03.11.14
Индустриални отношения Димитър Шопов Университетско издателство «Стопанство» 06.02.24
Анализ на дейността на застрахователното дружество Христо Драганов Марин Нейков Университетско издателство «Стопанство» 21.07.23
Социална политика и администрация Христо Христов Светлинка Христова Университетско издателство «Стопанство» 22.12.22
Потребителско поведение Велко Аврамов Университетско издателство «Стопанство» 18.10.22
Здравният икономикс Евгения Делчева Университетско издателство «Стопанство» 30.07.14
Организационна култура Марин Александров Паунов Университетско издателство «Стопанство» 28.04.15
Въведение в маркетинга Колектив Университетско издателство «Стопанство» 16.06.14
Дистрибуционна политика Христо Катранджиев Университетско издателство «Стопанство» 26.11.14
Икономическа социология Ташо Пачев Благой Колев Университетско издателство «Стопанство» 30.07.14
Управление на операциите Евангелий Андронов Матилда Александрова Университетско издателство «Стопанство» 06.11.14
Социокултурен процес Пано Лулански Университетско издателство «Стопанство» 19.01.14
фирмена култура и комуникация Любомир Стойков Университетско издателство «Стопанство» 14.10.14
Методика за патентни проучвания Борислав Борисов Университетско издателство «Стопанство» 26.10.22
Международни икономически отношения Руска Димова Университетско издателство «Стопанство» 09.01.23
Цени и ценообразуване Колектив Университетско издателство «Стопанство» 30.07.14
Ръководство за разработване на маркетингов план и план за продажбите в малкия бизнес Ангел Ангелов Университетско издателство «Стопанство» 03.10.22
Публична администрация Христо Христов Университетско издателство «Стопанство» 25.03.16
Здравна икономика Евгения Делчева Университетско издателство «Стопанство» 05.01.23
Пазарни и непазарни дефекти в социално-културната сфера: теоретични аспекти Колектив Университетско издателство «Стопанство» 20.01.14
Цените в системата на маркетинга Свободка Класова Университетско издателство «Стопанство» 31.07.14
Икономическа култура Благой Колев Университетско издателство «Стопанство» 17.06.14
Управление на транспорта в логистиката Антоанета Кирова Университетско издателство «Стопанство» 03.10.22
Облигационно право Златка Сукарева Таня Йосифова Университетско издателство «Стопанство» 10.05.23
Увод в стопанската история Колектив Университетско издателство «Стопанство» 21.11.23
Управление на изкуствата Лидия Върбанова Университетско издателство «Стопанство» 06.06.14
Организационна култура Марин Александров Паунов Университетско издателство «Стопанство» 20.05.15
Класици на икономическата наука Боян Велев Университетско издателство «Стопанство» 13.12.22
Търговски мениджмънт Явор Янкулов Университетско издателство «Стопанство» 05.01.23
Основи на икономиката и анализа на социално-културните дейности Пано Лулански Университетско издателство «Стопанство» 30.01.14
Политология Георги Янков Университетско издателство «Стопанство» 21.07.23
Самоучител по статистика Кирил Гатев Недка Гатева Университетско издателство «Стопанство» 03.02.23
Конфликтология Димитър Димитров Университетско издателство «Стопанство» 21.09.23

Страници