Електронни книги

Заглавие Авторсортиране възходящо Издателство Дата
Стратегическо управление на човешките ресурси Марин Александров Паунов «Стопанство» 30.09.16
Организационна култура Марин Александров Паунов Университетско издателство «Стопанство» 20.05.15
Българските преходи 1939-2005 ЕВГЕНИЯ КАЛИНОВА ИСКРА БАЕВА 15.03.23
БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕХОДИ 1939-2002 ЕВГЕНИЯ КАЛИНОВА ИСКРА БАЕВА Издателство «Парадигма» 23.04.15
Сравнително образование Георги Бижков Николай Попов Университетско издателство «Св. Климент Охридски» 23.04.15
Андрагогия Вяра Гюрова Ваня Божилова «Универсал Друмев» 05.12.22
Портфолиото на преподавателя Вяра Гюрова Ваня Божилова Агенция «ЕВРОПРЕС» 31.07.14
Придобиване и валидиране на компетентности при възрастните Ваня Божилова «Експрес» 31.07.14
Обучение на възрастни Ваня Божилова Университетско издателство «Св. Климент Охридски» 06.06.24
Честотно-тълковен речник на личните имена у българите Николай Ковачев Държавно издателство «Петър Берон» 31.07.14
Провокацията учебен процес Вяра Гюрова Грета Дерменджиева Емил Георгиев Силвия Върбанова «АСКОНИ-ИЗДАТ ООД» 31.07.14
Цените в системата на маркетинга Свободка Класова Университетско издателство «Стопанство» 31.07.14
Икономическа социология Ташо Пачев Благой Колев Университетско издателство «Стопанство» 30.07.14
Философия на правото Георги Бойчев «ЮРИСПРЕС» 30.07.14
Бизнеспланиране Ирена Славова «Сиела» 30.07.14
Дистрибуционна политика Христо Катранджиев Университетско издателство «Стопанство» 26.11.14
Анатомия на човека - част 1 Мария Гикова Ива Зарева «НСА Прес» 14.10.14
История на педагогиката Йордан Колев ИК «Даниела Убенова» 01.10.14
Основи на кинезитерапията - първа част Иван Петков ИК «Тип-Топ прес» 01.10.14
Икономическа култура Благой Колев Университетско издателство «Стопанство» 17.06.14
Учебник по Лечебен Масаж Тодор Краев «Ерсид ЕООД» 02.10.14
Биохимия Емануил Гачев Траяна Джарова «Нови знания» 03.10.14
Философия Иван Колев Издателска къща «Анубис» 17.06.14
Философия Иван Колев Издателска къща «Анубис» 17.06.14
Римско облигационно право ХЕРБЕРТ ХАУСМАНИНГЕР «Сиби» 02.10.14
Римско Вещно право ХЕРБЕРТ ХАУСМАНИНГЕР «Сиби» 02.10.14
Кратка практическа граматика на българския език Светла Коева Издателска къща «Труд» 16.06.14
Личност и възпитание Генчо Пирьов «Jusautor» 02.10.14
Управление на човешките ресурси Кирил Спасов Университетско издателство «Стопанство» 26.11.14
Средновековните Балкани Христо Матанов «Парадигма» 12.06.14
Когнитивна психология Колю Тодорков 12.06.14
Анатомия на човека - част втора Мария Гикова «НСА Прес» 02.10.14
Информационна Сигурност Цветан Семерджиев «Софттрейд» 11.06.14
Частното съдебно изпълнение според новия ГПК Панчо Бешков «Фенея» 11.06.14
Българско и европейско информационно право Вихър Кискинов «Сиела» 01.10.14
Българското възраждане и Европа Николай Аретов «Кралица Маб» 11.06.14
Актуални проблеми на новия Граждански процесуален кодекс Красимир Влахов «Сиби» 09.06.14
Балканите Марк Мазовер «Прозорец » 25.07.14
Реторически класификации Величко Руменчев Университетско издателство «Св. Климент Охридски» 27.07.23
Съдебна реторика Величко Руменчев Университетско издателство «Св. Климент Охридски» 06.06.14
Тракология Димитър Попов «Лик» 14.10.14
Древна Тракия Димитър Попов «Лик» 29.12.22
Неформално образование - Философии. Теории. Практики. Силвия Николаева «Експрес» 09.06.14
Социална работа по проект Силвия Николаева «Аскони-издат» 06.06.14
Семейно право на република България Екатерина Матеева Издателство на ВСУ «Черноризец Храбър» 09.10.14
Етнография на България Христо Вакарелски «Наука и изкуство» 05.06.14
Българско наследствено право Христо Тасев «Сиела» 05.06.14
Сказание за времето на Самуила Антон Дончев издателство на «БЗНС» 04.06.14
Българско езикознание Колектив Академично издателство «Проф. Марин Дринов» 17.06.14
Девиантно поведение Колектив Университетско издателство «Васил Априлов» 11.07.23

Страници