Електронни книги

Заглавие Авторсортиране възходящо Издателство Дата
История на България - том VIII 28.08.15
Теории за истината Университетско издателство «Св. Климент Охридски» 19.05.23
Неправилните глаголи в английския език 13.02.23
Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта Университетско издателство «Св. Климент Охридски» 06.10.23
Древнокитайски мислители ИК «Фама» 25.08.15
Хотелиерският бизнес «Софтпрес» 30.03.23
Превантивна и корекционна педагогическа дейност за преодоляване на употребата и злоупотребата с наркотични вещества Университетско издателство «Св. Климент Охридски» 18.12.23
Управление и развитие на ресторанта «Софтпрес» 30.03.23
Българите в Румъния XVII-XX в. Академично издателство «Проф. Марин Дринов» 05.12.22
Литературата - новият поглед «Тилиа» 27.07.23
Социалните науки и социалната промяна в България Академично издателство «Проф. Марин Дринов» 18.06.24
Средновековни философи. Част първа Университетско издателство «Св. Климент Охридски» 19.05.23

Страници