Електронни книги

Заглавие Авторсортиране низходящо Издателство Дата
Македония Колектив «Издателство на Българската академия на науките» 20.01.23
Граматика на съвременния български книжовен език в 3 тома Колектив «АБАГАР ПАБЛИШИНГ ООД» 29.04.15
Хирургия Колектив Държавно издателство «Медицина и физкултура» 03.10.14
Руска литература XIX и XX век Колектив Издателска къща «Хермес» 26.01.23
Блекуел — Енциклопедия на политическата мисъл Колектив «Център за изследване на демокрацията» 13.03.23
Административно право Колектив «Сиби» 18.01.23
Word 2003 Стъпка по стъпка Колектив «Софтпрес» 09.02.23
Увод в стопанската история Колектив Университетско издателство «Стопанство» 21.11.23
История на България - том IV Колектив «Издателство на Българската академия на науките» 27.08.15
Граматика на съвременния български книжовен език в 3 тома Колектив «АБАГАР ПАБЛИШИНГ ООД» 29.04.15
Възможностите на „зелената икономика“ в България и формиране на модел на социално-екологично развитие Колектив «Авангард прима» 12.10.23
История на България - том V Колектив «Издателство на Българската академия на науките» 27.08.15
Процедури, вътрешни актове и приложни документи по уредбата на трудовите отношения в предприятието Колектив ИК «Труд и право» 08.05.15
Сказание за времето на Самуила Антон Дончев издателство на «БЗНС» 04.06.14
Българско наследствено право Христо Тасев «Сиела» 05.06.14
Етнография на България Христо Вакарелски «Наука и изкуство» 05.06.14
Семейно право на република България Екатерина Матеева Издателство на ВСУ «Черноризец Храбър» 09.10.14
Неформално образование - Философии. Теории. Практики. Силвия Николаева «Експрес» 09.06.14
Социална работа по проект Силвия Николаева «Аскони-издат» 06.06.14
Тракология Димитър Попов «Лик» 14.10.14
Древна Тракия Димитър Попов «Лик» 29.12.22
Реторически класификации Величко Руменчев Университетско издателство «Св. Климент Охридски» 27.07.23
Съдебна реторика Величко Руменчев Университетско издателство «Св. Климент Охридски» 06.06.14
Балканите Марк Мазовер «Прозорец » 25.07.14
Актуални проблеми на новия Граждански процесуален кодекс Красимир Влахов «Сиби» 09.06.14
Българското възраждане и Европа Николай Аретов «Кралица Маб» 11.06.14
Българско и европейско информационно право Вихър Кискинов «Сиела» 01.10.14
Частното съдебно изпълнение според новия ГПК Панчо Бешков «Фенея» 11.06.14
Информационна Сигурност Цветан Семерджиев «Софттрейд» 11.06.14
Анатомия на човека - част втора Мария Гикова «НСА Прес» 02.10.14
Когнитивна психология Колю Тодорков 12.06.14
Средновековните Балкани Христо Матанов «Парадигма» 12.06.14
Управление на човешките ресурси Кирил Спасов Университетско издателство «Стопанство» 26.11.14
Личност и възпитание Генчо Пирьов «Jusautor» 02.10.14
Кратка практическа граматика на българския език Светла Коева Издателска къща «Труд» 16.06.14
Римско облигационно право ХЕРБЕРТ ХАУСМАНИНГЕР «Сиби» 02.10.14
Римско Вещно право ХЕРБЕРТ ХАУСМАНИНГЕР «Сиби» 02.10.14
Философия Иван Колев Издателска къща «Анубис» 17.06.14
Философия Иван Колев Издателска къща «Анубис» 17.06.14
Биохимия Емануил Гачев Траяна Джарова «Нови знания» 03.10.14
Учебник по Лечебен Масаж Тодор Краев «Ерсид ЕООД» 02.10.14
Икономическа култура Благой Колев Университетско издателство «Стопанство» 17.06.14
Основи на кинезитерапията - първа част Иван Петков ИК «Тип-Топ прес» 01.10.14
История на педагогиката Йордан Колев ИК «Даниела Убенова» 01.10.14
Анатомия на човека - част 1 Мария Гикова Ива Зарева «НСА Прес» 14.10.14
Дистрибуционна политика Христо Катранджиев Университетско издателство «Стопанство» 26.11.14
Бизнеспланиране Ирена Славова «Сиела» 30.07.14
Философия на правото Георги Бойчев «ЮРИСПРЕС» 30.07.14
Икономическа социология Ташо Пачев Благой Колев Университетско издателство «Стопанство» 30.07.14
Цените в системата на маркетинга Свободка Класова Университетско издателство «Стопанство» 31.07.14

Страници