Електронни книги

Заглавие Авторсортиране низходящо Издателство Дата
Медиите и езикът «Ето» 20.02.23
История на България - том VIII 28.08.15
Теории за истината Университетско издателство «Св. Климент Охридски» 19.05.23
Неправилните глаголи в английския език 13.02.23
Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта Университетско издателство «Св. Климент Охридски» 06.10.23
Древнокитайски мислители ИК «Фама» 25.08.15
Хотелиерският бизнес «Софтпрес» 30.03.23
Превантивна и корекционна педагогическа дейност за преодоляване на употребата и злоупотребата с наркотични вещества Университетско издателство «Св. Климент Охридски» 18.12.23
Управление и развитие на ресторанта «Софтпрес» 30.03.23
Българите в Румъния XVII-XX в. Академично издателство «Проф. Марин Дринов» 05.12.22
Литературата - новият поглед «Тилиа» 27.07.23
Социалните науки и социалната промяна в България Академично издателство «Проф. Марин Дринов» 18.06.24
Средновековни философи. Част първа Университетско издателство «Св. Климент Охридски» 19.05.23
Педагогика на зрително затруднените Владимир Радулов Университетско издателство «Св. Климент Охридски» 19.01.14
Педагогика на зрително затруднените Владимир Радулов Университетско издателство «Св. Климент Охридски» 26.02.24
Брайлово ограмотяване и мултиграмотност Владимир Радулов Печатница «Контраст» - Богомилово 31.05.14
Рехабилитация на зрително затруднените Владимир Радулов Рекламно-полиграфска къща «Дарс» 02.10.14
Социални проблеми на слепотата и слабото зрение Владимир Радулов ИК «Феномен» 19.02.24
Интегрираното обучение и специалните училища Владимир Радулов «Аксиос» 09.03.14
Здравният икономикс Евгения Делчева Университетско издателство «Стопанство» 30.07.14
Здравна икономика Евгения Делчева Университетско издателство «Стопанство» 05.01.23
Социокултурен процес Пано Лулански Университетско издателство «Стопанство» 19.01.14
Основи на икономиката и анализа на социално-културните дейности Пано Лулански Университетско издателство «Стопанство» 30.01.14
Управление на изкуствата Лидия Върбанова Университетско издателство «Стопанство» 06.06.14
Административен процес Добри Димитров «Сиби» 04.05.15
Административно Право Добри Димитров «Сиби» 09.02.23
Наръчник по акупресура Иванка Кирова Медицинско издателство «АРСО» 09.03.14
Ръководство по лечебен масаж Иванка Кирова Медицинско издателство «АРСО» 25.11.14
География на България Румен Пенин Тони Трайков Мариана Султанова «Булвест» 2000 26.11.14
Теория на литературата Александър Панов «Просвета» 28.03.14
фирмена култура и комуникация Любомир Стойков Университетско издателство «Стопанство» 14.10.14
Ефективна бизнес комуникация Любомир Стойков «Алма комуникация» 22.06.15
Българско езикознание Колектив Академично издателство «Проф. Марин Дринов» 17.06.14
Девиантно поведение Колектив Университетско издателство «Васил Априлов» 11.07.23
История на България - том II Колектив «Издателство на Българската академия на науките» 26.08.15
Въведение в маркетинга Колектив Университетско издателство «Стопанство» 16.06.14
Българско гражданско процесуално право Колектив «Сиела» 04.07.23
Психотерапия Колектив «Медицина и Физкултура» 02.10.23
История на България - том VI Колектив «Издателство на Българската академия на науките» 27.08.15
Специална педагогика Колектив Университетско издателство «Св. Климент Охридски» 11.03.24
История на България за кандидат-студенти и зрелостници Колектив «Стандарт» 20.10.23
История на България - том I Колектив «Издателство на Българската академия на науките» 26.08.15
Граматика на съвременния български книжовен език в 3 тома Колектив «АБАГАР ПАБЛИШИНГ» 29.04.15
Икономически теории - част втора Колектив Университетско издателство Икономически университет - Варна 01.10.14
България - своенравният съюзник на третия райх Колектив Военноиздателски комплекс «Св. Георги Победоносец» 27.11.14
Цени и ценообразуване Колектив Университетско издателство «Стопанство» 30.07.14
Баскетбол Колектив «НСА Прес» 13.03.23
Европеистика и европейски ценностни нагласи Колектив «Дамян Яков» 11.01.23
История на Османската империя Колектив «Рива» 02.11.22
Пазарни и непазарни дефекти в социално-културната сфера: теоретични аспекти Колектив Университетско издателство «Стопанство» 20.01.14

Страници