Електронни книги

Заглавие Автор Издателство Датасортиране низходящо
Анатомия на властта Джон Гълбрайт «Христо Ботев» 30.11.22
Слуховете Жан - Ноел Капферер Университетско издателство «Св. Климент Охридски» 30.11.22
Бъдещето на Европа Петко Ганчев Дмитрий Димитров «Рива» 05.12.22
Българите в Румъния XVII-XX в. Академично издателство «Проф. Марин Дринов» 05.12.22
Андрагогия Вяра Гюрова Ваня Божилова «Универсал Друмев» 05.12.22
Арабски извори за българите Райна Заимова «Тангра ТанНакРа» 05.12.22
Българската езикова политика Михаил Виденов «Международно социолингвистическо дружество» 06.12.22
Човекът-психология Яков Коломински «Народна просвета» 06.12.22
Бизнес реторика и комуникационно поведение — Психологическо общуване и медии Цветан Кулевски «Издателски комплекс - УНСС» 07.12.22
Убийството на Кенеди Тиери Ленц «Кама» 07.12.22
Лиценз за щастие Аджан Брам Издателска къща «Хермес» 08.12.22
Елементи на политиката Антоний Тодоров Издателство на Нов български университет 08.12.22
Възпитанието в структурата на семейните отношения Сийка Чавдарова-Костова Университетско издателство «Св. Климент Охридски» 09.12.22
Административно право Илонка Горанова Надежда Христова Петя Митрева «Издателски комплекс - УНСС» 09.12.22
Разгаданите тайни на Третия райх Лев Безименски «Партиздат» 12.12.22
Основи на финансите Надежда Николова «Сиела» 12.12.22
Класици на икономическата наука Боян Велев Университетско издателство «Стопанство» 13.12.22
Животът Валери Динев «Пирамида-91» 13.12.22
Езикова култура Надка Николова Университетско издателство «Епископ Константин Преславски» 14.12.22
Цели, стратегии и програми в маркетинга Пенчо Иванов «Институт за следдипломна квалификация при УНСС» 14.12.22
Социолингвистика Петър Воденичаров «СЕМА РШ» 15.12.22
Елитът на прехода Петя Пачкова «М-8-М» 15.12.22
Кал Брокър — Ловец на престъпници Пол Уилям Робъртс Норман Шнайдер «Факел» 16.12.22
Неврология Радослав Райчев Иво Райчев «Артик 2001» 16.12.22
Теории за международните отношения Джеймс Е. Доуърти Робърт Л. Пфалцграф-младши «Атика» 19.12.22
Комуникационно поведение и институционализация на посланието Цветан Кулевски «Изток-Запад» 19.12.22
Изборът Збигнев Бжежински «Обсидиан» 20.12.22
Корпоративен гражданин Здравко Райков «Дармон» 20.12.22
Стил, стилистика и парламент Камен Ковачев Университетско издателство «Св. Климент Охридски» 21.12.22
Социална медицина Николина Колева Университетско издателство «Св. Климент Охридски» 21.12.22
Наказателно право Тервел Георгиев «Ромина» 22.12.22
Социална политика и администрация Христо Христов Светлинка Христова Университетско издателство «Стопанство» 22.12.22
За детето, училището и възпитанието Любен Димитров Фондация «Човещина» 23.12.22
Облигационно право Поля Голева «Фенея» 23.12.22
Древна Тракия Димитър Попов «Лик» 29.12.22
Курс по творческо писане Йосип Новакович «Сиела» 29.12.22
Добри практики по социална работа за интегриране на деца и младежи с увреждания Вержиния Боянова (съставител) «Фондация за българска литература» 04.01.23
Не-желаното майчинство във фокуса на социалната работа Моника Борисова «Авангард прима» 04.01.23
Здравна икономика Евгения Делчева Университетско издателство «Стопанство» 05.01.23
Търговски мениджмънт Явор Янкулов Университетско издателство «Стопанство» 05.01.23
Директен маркетинг Красимир Маринов Университетско издателство «Стопанство» 06.01.23
Медийни технологии Петко Тодоров «Издателски комплекс - УНСС» 06.01.23
Международни икономически отношения Руска Димова Университетско издателство «Стопанство» 09.01.23
Конкуренция и конкурентоспособност на търговските фирми Йорданка Владимирова «Авангард прима» 09.01.23
Светът на Средновековието Калин Янакиев «Комунитас» 10.01.23
Бизнес статистика Веселка Павлова Соня Чипева «Издателски комплекс - УНСС» 10.01.23
Реторика и пъблик рилейшънс Иванка Мавродиева Университетско издателство «Св. Климент Охридски» 11.01.23
Европеистика и европейски ценностни нагласи Колектив «Дамян Яков» 11.01.23
Формиране на полезни умения при зрително затруднени ученици Мира Цветкова-Арсова Ваня Арабаджиева Жейна Бъчварова ИК «Феномен» 12.01.23
Физиотерапия при мускулно-скелетни дисфункции на долните крайници Николай Попов Даниела Попова Таня Груева «НСА Прес» 12.01.23

Страници