Електронни книги

Заглавие Автор Издателство Датасортиране низходящо
Мислене и реч Л. С. Виготски «Наука и изкуство» 16.05.24
Писането София Петрова «Милениум» 16.05.24
Социалнопсихологическото познание Петър Нешев Издателство на ВСУ «Черноризец Храбър» 20.05.24
Духовност и типология на съвременните българи Кольо Рамчев «Обществена академия за наука образование и култура» 20.05.24
Двайсет гроша Боян Боев ИК «ПЕРСЕЙ» 29.05.24
Последна молитва Боян Боев ИК «ПЕРСЕЙ» 29.05.24
Обучение на възрастни Ваня Божилова Университетско издателство «Св. Климент Охридски» 06.06.24
Трейдинг for Dummies Лита Епстийн и Грейсън Роуз «АлексСофт» 06.06.24
Тормоз в училище Барбара Колоросо «Софтпрес» 10.06.24
Студии по социално-правно образование Цецка Коларова «Екс-Прес» 10.06.24
Епоха на разломи Боян Знеполски «Изток-Запад» 18.06.24
Социалните науки и социалната промяна в България Академично издателство «Проф. Марин Дринов» 18.06.24

Страници