Електронни книги

Заглавие Автор Издателство Датасортиране низходящо
Педагогика на зрително затруднените Владимир Радулов Университетско издателство «Св. Климент Охридски» 19.01.14
Социокултурен процес Пано Лулански Университетско издателство «Стопанство» 19.01.14
Пазарни и непазарни дефекти в социално-културната сфера: теоретични аспекти Колектив Университетско издателство «Стопанство» 20.01.14
Основи на икономиката и анализа на социално-културните дейности Пано Лулански Университетско издателство «Стопанство» 30.01.14
Интегрираното обучение и специалните училища Владимир Радулов «Аксиос» 09.03.14
Наръчник по акупресура Иванка Кирова Медицинско издателство «АРСО» 09.03.14
Теория на литературата Александър Панов «Просвета» 28.03.14
Брайлово ограмотяване и мултиграмотност Владимир Радулов Печатница «Контраст» - Богомилово 31.05.14
Сказание за времето на Самуила Антон Дончев издателство на «БЗНС» 04.06.14
Българско наследствено право Христо Тасев «Сиела» 05.06.14
Етнография на България Христо Вакарелски «Наука и изкуство» 05.06.14
Социална работа по проект Силвия Николаева «Аскони-издат» 06.06.14
Управление на изкуствата Лидия Върбанова Университетско издателство «Стопанство» 06.06.14
Съдебна реторика Величко Руменчев Университетско издателство «Св. Климент Охридски» 06.06.14
Неформално образование - Философии. Теории. Практики. Силвия Николаева «Експрес» 09.06.14
Актуални проблеми на новия Граждански процесуален кодекс Красимир Влахов «Сиби» 09.06.14
История на педагогиката и българското образование Стефан Стефанов Марина Пиронкова Жечо Атанасов Георги Стоянов «Веда словена - ЖГ» 11.06.14
Българското възраждане и Европа Николай Аретов «Кралица Маб» 11.06.14
Частното съдебно изпълнение според новия ГПК Панчо Бешков «Фенея» 11.06.14
Информационна Сигурност Цветан Семерджиев «Софттрейд» 11.06.14
Когнитивна психология Колю Тодорков 12.06.14
Средновековните Балкани Христо Матанов «Парадигма» 12.06.14
Кратка практическа граматика на българския език Светла Коева Издателска къща «Труд» 16.06.14
Въведение в маркетинга Колектив Университетско издателство «Стопанство» 16.06.14
Философия Иван Колев Издателска къща «Анубис» 17.06.14
Философия Иван Колев Издателска къща «Анубис» 17.06.14
Българско езикознание Колектив Академично издателство «Проф. Марин Дринов» 17.06.14
Учебник по лечебен масаж и постизометрична релаксация Тодор Краев Ценка Пантева Мария Стоилова Ефросина Левонян Пеша Монева «Веридия» 17.06.14
Икономическа култура Благой Колев Университетско издателство «Стопанство» 17.06.14
Балканите Марк Мазовер «Прозорец » 25.07.14
Здравният икономикс Евгения Делчева Университетско издателство «Стопанство» 30.07.14
Икономика на публичния сектор С. Браун П. Джаксън 30.07.14
Бизнеспланиране Ирена Славова «Сиела» 30.07.14
Икономика на труда Димитър Шопов Лалко Дулевски Любомир Стефанов Марин Паунов «Тракия-М» 30.07.14
Философия на правото Георги Бойчев «ЮРИСПРЕС» 30.07.14
Икономическа социология Ташо Пачев Благой Колев Университетско издателство «Стопанство» 30.07.14
Цени и ценообразуване Колектив Университетско издателство «Стопанство» 30.07.14
Цените в системата на маркетинга Свободка Класова Университетско издателство «Стопанство» 31.07.14
Провокацията учебен процес Вяра Гюрова Грета Дерменджиева Емил Георгиев Силвия Върбанова «АСКОНИ-ИЗДАТ ООД» 31.07.14
Честотно-тълковен речник на личните имена у българите Николай Ковачев Държавно издателство «Петър Берон» 31.07.14
Придобиване и валидиране на компетентности при възрастните Ваня Божилова «Експрес» 31.07.14
Портфолиото на преподавателя Вяра Гюрова Ваня Божилова Агенция «ЕВРОПРЕС» 31.07.14
Българско и европейско информационно право Вихър Кискинов «Сиела» 01.10.14
История на педагогиката Йордан Колев ИК «Даниела Убенова» 01.10.14
Основи на кинезитерапията - първа част Иван Петков ИК «Тип-Топ прес» 01.10.14
Икономически теории - част втора Колектив Университетско издателство Икономически университет - Варна 01.10.14
Римско Вещно право ХЕРБЕРТ ХАУСМАНИНГЕР «Сиби» 02.10.14
Учебник по Лечебен Масаж Тодор Краев «Ерсид ЕООД» 02.10.14
Римско облигационно право ХЕРБЕРТ ХАУСМАНИНГЕР «Сиби» 02.10.14
Личност и възпитание Генчо Пирьов «Jusautor» 02.10.14

Страници