Право

Трудово право

Специална част
Местоиздаване: 
София
Година на издаване: 
2011

Трудово право

обща част - лекции
Местоиздаване: 
София
Година на издаване: 
2010

Семейно право на република България

РАЗШИРЕН ЛЕКЦИОНЕН КУРС ПО НОВИЯ СЕМЕЕН КОДЕКС (2009)
Местоиздаване: 
Варна
Година на издаване: 
2010

Римско облигационно право

Подбрани фрагменти от класическата римска юриспруденция
Издателство: 
Местоиздаване: 
София
Година на издаване: 
2002

Римско Вещно право

Подбрани фрагменти от класическата римска юриспруденция
Издателство: 
Местоиздаване: 
София
Година на издаване: 
2000

Страници