Право

Римско облигационно право

Подбрани фрагменти от класическата римска юриспруденция
Издателство: 
Местоиздаване: 
София
Година на издаване: 
2002

Римско Вещно право

Подбрани фрагменти от класическата римска юриспруденция
Издателство: 
Местоиздаване: 
София
Година на издаване: 
2000

Философия на правото

Учебно помагало
Издателство: 
Местоиздаване: 
София
Година на издаване: 
2001

Страници