Право

Финансово право

Издателство: 
Местоиздаване: 
София
Година на издаване: 
2004

Административен процес

Обща и специална част
Издателство: 
Местоиздаване: 
София
Година на издаване: 
1999

Трудово право

Специална част
Местоиздаване: 
София
Година на издаване: 
2011

Трудово право

обща част - лекции
Местоиздаване: 
София
Година на издаване: 
2010

Страници