Право

Административен процес

Обща и специална част
Издателство: 
Местоиздаване: 
София
Година на издаване: 
1999

Трудово право

Специална част
Местоиздаване: 
София
Година на издаване: 
2011

Трудово право

обща част - лекции
Местоиздаване: 
София
Година на издаване: 
2010

Семейно право на република България

РАЗШИРЕН ЛЕКЦИОНЕН КУРС ПО НОВИЯ СЕМЕЕН КОДЕКС (2009)
Местоиздаване: 
Варна
Година на издаване: 
2010

Страници