Право

Теория на модерната държава

Издателство: 
Местоиздаване: 
София
Година на издаване: 
2018

Трафикът на хора

Проблеми на наказателноправния режим
Издателство: 
Местоиздаване: 
София
Година на издаване: 
2012

Страници