Педагогика

Провокацията учебен процес

Практически съвети за университетския преподавател
Издателство: 
Местоиздаване: 
София
Година на издаване: 
1997

Социална работа по проект

Учебно и практическо ръководство
Издателство: 
Местоиздаване: 
София
Година на издаване: 
2001

Страници