История

Македония

Сборник от документи и материали
Автор: 
Местоиздаване: 
София
Година на издаване: 
1987

Светът на Средновековието

Генезис, история, общество : Университетски курс лекции
Издателство: 
Местоиздаване: 
София
Година на издаване: 
2012

Древна Тракия

История и култура
Издателство: 
Местоиздаване: 
София
Година на издаване: 
2009

Страници