История

Българското Възраждане

Лекционен курс
Издателство: 
Местоиздаване: 
София
Година на издаване: 
1999

История на Испания

Автор: 
Издателство: 
Местоиздаване: 
София
Година на издаване: 
2005

История на балканите XX век

Издателство: 
Местоиздаване: 
София
Година на издаване: 
2003

Страници