Икономика

Реформите в социалното осигуряване

(ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И РЕШЕНИЯ)
Местоиздаване: 
София
Година на издаване: 
2010

Персонален мениджмънт

Експериментален учебник за XI (X) клас на училищата по чужди езици и мениджмънт
Издателство: 
Местоиздаване: 
София
Година на издаване: 
1994

Страници