Икономика

Управление на операциите

Казуси, решени примери, задачи за самостоятелна работа
Местоиздаване: 
София
Година на издаване: 
2005

Икономически теории - част втора

Етапи и школи в историята на икономическата теория
Автор: 
Местоиздаване: 
Варна
Година на издаване: 
2001

Страници