«Ромина»

Наказателно-процесуално право

Ръководство за студенти
Издателство: 
Местоиздаване: 
София
Година на издаване: 
2006

Наказателно право

Обща част
Издателство: 
Местоиздаване: 
София
Година на издаване: 
2005