«Рацио 90»

Парламентарната система в България

Институционални проблеми на прехода
Издателство: 
Местоиздаване: 
София
Година на издаване: 
1998